Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Απαιτείται κατεπειγόντως αποκατάσταση του τρωθέντος κύρους της δικαιοσύνης και αυτό θα επιτευχθεί με τη ψήφιση της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος, για τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου
07 Φεβ 2019 Ανακοινώσεις

Η εμπλοκή της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά, στα τεκταινόμενα στην κυπριακή δικαιοσύνη, μπορεί να συμβάλει θετικά στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα διαπλοκής.

Ωστόσο, οι όποιες συστάσεις της επιτροπής GRECO, όπως και η διαδικασία μεταρρύθμισης που ήδη συζητείται, αναμένεται να παράγουν αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και δυστυχώς η κατακόρυφη πτώση του βαθμού εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης, έναντι του θεσμού της δικαιοσύνης, δεν μας επιτρέπει την πολυτέλεια του χρόνου.

Οι πληγές στο κύρος της δικαιοσύνης, πρέπει να επουλωθούν αμέσως και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς τη δικαιοσύνη πρέπει να ανακτηθεί σύντομα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ψήφιση από τη Βουλή, της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος, για τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, οποία προνοεί τα εξής:

  • Θα απαγορεύεται σε δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου να εκδικάζει ή να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε φύσης υπόθεση εάν έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους των διαδίκων, ή,
  • βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα που αφορά η εξεταζόμενη υπόθεση, ή,
  • που έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην έκβαση της.

Η πιο πάνω απαγόρευση θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ίδιας σχέσης ή συγγενικού δεσμού με διάδικο ή δικηγόρο ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή απασχολείται σε Εταιρεία Δικηγόρων δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Πιστεύουμε ότι με την εν λόγω τροποποίηση του νόμου, θα διασφαλιστεί θεσμικά και σε μεγάλο βαθμό η αμεροληψία στην απονομή δικαιοσύνης και θα προστατευθεί το κύρος της δικαιοσύνης, εφόσον αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η επίμαχη πτυχή της εξαίρεσης δικαστών.

 

 

Γραφείο Τύπου

7 Φεβρουαρίου 2019        

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media