Χρ. Ερωτοκρίτου: Οι θέσεις προαγωγής πρέπει να μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα χωρίς γραφειοκρατική διαδικασία
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Πρόταση Νόμου: «Ο Περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)».

«Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών εξετάστηκε σήμερα μεταξύ άλλων και η πρόταση νόμου την οποία συνυπογράφει και το Δημοκρατικό Κόμμα για την κατάργηση της διαδικασίας αποπαγοποίησης θέσεων προαγωγής στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Όπως είναι γνωστό, οι θέσεις πρώτου διορισμού, οι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και οι θέσεις προαγωγής, έπρεπε τα τελευταία χρόνια να περάσουν από την διαδικασία έγκρισης της πλήρωσης τους, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Αυτή η διαδικασία παραμένει, πλην όμως με την πρόταση νόμου εξαιρούνται πλέον από αυτή τη διαδικασία οι θέσεις προαγωγής, καθότι πρόκειται για ανελικτικές θέσεις οι οποίες χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

Πρέπει οι θέσεις προαγωγής να μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα χωρίς γραφειοκρατική διαδικασία και για αυτό το λόγο συνυπογράφουμε την πρόταση την οποία πρέπει να ομολογήσω ότι οι πλείστοι των ενδιαφερομένων έχουν εκφραστεί σε πρώτο στάδιο θετικά.

Είμαστε βέβαιοι ότι τυχόν έγκριση αυτής της πρότασης νόμου, θα βοηθήσει τόσο την δημόσια υπηρεσία να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αλλά και θα αποφορτίσει την κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών από εργασία την οποία πρέπει σήμερα και κάθε φορά, να εξετάζει σπαταλώντας βεβαίως πολύτιμο χρόνο και πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.»

Γραφείο Τύπου – 9 Μαΐου 2022

ροή ειδήσεων