Χρ. Ορφανίδης: Στόχος μας είναι η στήριξη όλων όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κατά της διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και o πρωταρχικός στόχος για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η στήριξη όσων ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος σχετικά με την ακρίβεια στα σιτηρά, στα καύσιμα, στον ηλεκτρισμό, που έχει αντίκτυπο στην αύξηση κόστους παραγωγής και τονίσαμε ότι χρειάζεται η περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα επαναλάβαμε την στήριξη στους αμπελουργούς μας και το προ καιρού αίτημά μας για απευθείας στήριξη σ ’αυτούς, πέραν των οινοποιών, κάτι που το υπουργείο απάντησε θετικά στην συζήτηση και το αποδέχτηκε.

Τονίσαμε την ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο στα αντιμικροβιακά σκευάσματα, κάτι στο οποίο η Κύπρος ευρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην χρήση αυτών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και στο πλαίσιο επιτήρησης του έργου Κτηνιατρικής Αντιμικροβιακής Κατανάλωσης (ESVAC).

Όσο αφορά την αλιεία αναφερθήκαμε στην περισσότερη προσπάθεια για καταπολέμηση του λαγοκέφαλου, του λεοντόψαρου και άλλων ψαριών που προκαλούν τεράστιες ζημιές και οι αλιείς μας ευρίσκονται σε απόγνωση.

Όσο αφορά την αναδάσωση στις καμένες περιοχές από χρόνια ζητήσαμε την συστηματική αναδάσωση για να μπορέσουμε να επανέλθουν τα δάση και να μην περιμένουμε μόνο την φυσική αποκατάσταση, κάτι που θα χρειαστούν αιώνες για την επαναφορά.

Ζητήσαμε από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων όπως τοποθετήσει μετρητές στην είσοδο των κοινοτήτων ούτως ώστε τυχόν απώλειες νερού πριν την είσοδο να μην τις επιβαρύνονται οι κοινότητες και οι κάτοικοι.

Για το Αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας αναφέραμε ότι είμαστε ενάντια στην εκβάθυνση και μόνο του καταφυγίου, γιατί δεν αποτελεί λύση αυτό, κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε λίγα χρόνια και σπαταλούνται άδικα χρήματα.

Εκείνο που ζητάμε όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις είναι η επέκταση του βραχίονα ούτως ώστε να αποτρέπει την εισροή άμμου εντός των αλιευτικών καταφυγίων.

Αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι ενώ τόσα χρόνια το Κρατικό Χημείο διαβεβαίωνε ότι προβαίνει σε ελέγχους και αναλύσεις για να διαπιστωθεί η χρήση γαλακτόσκονης στα γαλακτοκομικά προϊόντα, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται όπως δηλώθηκε από το Κρατικό Χημείο, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού για την εξακρίβωση αυτού, ενώ για χρόνια προηγουμένως δηλωνόταν ότι γίνονται τέτοιοι έλεγχοι και ανακοινώνονταν αποτελέσματα.

Η καταπολέμηση της ποντίκας η οποία προκαλεί τεράστιες ζημιές και ξεραίνονται χιλιάδες χαρουπιές, αμυγδαλιές και άλλα παραδοσιακά μας δέντρα στην ύπαιθρο πρέπει να ενταθεί πρώτου καταστραφούν και άλλα. Η εισαγωγή αρπακτικών πουλιών και η διασπορά τους στην Κύπρο βοηθάει αλλά δεν αποτελεί την λύση.

Αναφερθήκαμε στην περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος, γιατί οι απαιτήσεις και οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι πολύ μεγάλες και από άλλες υπηρεσίες, υπουργεία κλπ. και επιπλέον η μεταφορά ευθύνης ελέγχου πέραν των οκτακόσιων εργοστασίων, που ήταν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Ελέγχου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, αυξάνει τις αρμοδιότητες αυτού.

Τονίσαμε το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και αναφερθήκαμε στην υλοποίηση της πρότασης μας για αύξηση του δικαιώματος να μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες πέραν του ποσού που ήταν εγκεκριμένο και έτσι μπορεί τώρα το Ινστιτούτο να ανοίξει τα φτερά του και να πρωτοπορεί.

Ζητήσαμε την υλοποίηση των υποσχέσεων που δόθηκαν από το υπουργείο Γεωργίας για προώθηση νομοθεσίας που αφορά την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κοπριάς, κάτι που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου.

Ζητήσαμε να γίνονται έλεγχοι από όλα τα αρμόδια τμήματα στο σωστό χρόνο και αναφερθήκαμε στις πυρκαγιές στην περιοχή Βασιλικού, στoν ΟΕΔΑ Πεντακώμου, των ελαστικών και στα φουγάρα της ΑΗΚ όπου από τις εκπομπές αερίων κλπ., τα σωματίδια καταλήγουν στους φράκτες, στα λαχανικά, στα οπωροφόρα δέντρα και άλλες γεωργικές καλλιέργειες.

Δηλώσεις που δεν τυγχάνουν γνώσεων να αποφεύγονται, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει γνώση και καταλαβαίνει αν οι δηλώσεις αρμοδίων είναι έγκυρες ή όχι.

Δεν μπορεί από επίσημα χείλη αρμοδίων να αναφέρονται στην πυρκαγιά στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη και να αναφέρουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής έπρεπε να μετακινηθούν λόγω των άγνωστων σωματιδίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα με πιθανότητα πολλών κινδύνων, αλλά για τις παρόμοιες πυρκαγιές στην περιοχή Βασιλικού να δηλώνουν «κλειστείτε στα σπίτια σας».

10 Νοεμβρίου 2022

Γραφείο Τύπου

ροή ειδήσεων