Χρ. Σαββίδης – Πρόταση νόμου για την παραπομπή των ουσιοεξαρτημένων ατόμων σε κέντρο θεραπείας
Ανακοινώσεις |

Γραπτή Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη-Βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος Πάφου και Μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κατέθεσα σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2023, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πρόταση νόμου, η οποία τιτλοφορείται ως «ο Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος (174/1986)».

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες ποινές να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να παραπέμπει σε ενδεδειγμένο κέντρο θεραπείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016, πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ενώπιόν του για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια για αδίκημα δυνάμει των προνοιών του άρθρου 11Ζ.

Ο αυξημένος αριθμός θετικών νάρκοτεστ μάς έχει ωθήσει να υποβάλουμε την συγκεκριμένη πρόταση νόμου, ώστε να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τα άτομα τα οποία είναι εξαρτώμενα αλλά και να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόταση νόμου προβλέπει ότι εάν ένα άτομο βρεθεί για δεύτερη φορά, τα τελευταία τρία χρόνια ενώπιον του δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά ουσιοεξαρτήσεις, να παραπέμπεται σε κατάλληλο κέντρο θεραπείας.

Γραφείο Τύπου

23 Νοεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων