Χρ. Σενέκης – Άρνηση ασφαλιστικών εταιρειών να καταβάλουν νοσήλια σε νοσηλευτήρια εντός του ΓΕΣΥ, μετά από τροχαία ατυχήματα
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Στη σημερινή συνεδρία της Κ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συζητήθηκε η μέχρι σήμερα άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψουν νοσηλείες σε νοσηλευτήρια εντός του ΓΕΣΥ, μετά από τροχαία ατυχήματα.

Ο ΟΑΥ επεξεργάστηκε και παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για καταβολή από τις ασφαλιστικές εταιρείες ενός ετήσιου συμφωνημένου ποσού ύψους 6,2 εκ. ευρώ.

Η πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών απορρίπτει τη συγκεκριμένη πρόταση, χωρίς να παρουσιάζει οποιαδήποτε αντιπρόταση, κάνοντας λόγο για ανάγκη εξατομικευμένου υπολογισμού κάθε υπόθεσης.

Ως ΔΗΚΟ, αναδείξαμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών, από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΣΥ μέχρι σήμερα, θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της πιθανότητας αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους ασφάλιστρο, το οποίο προβλέπει κάλυψη νοσηλείας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, και η οποία κάλυψη δεν καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στα νοσηλευτήρια εντός του ΓΕΣΥ.

Μεταξύ των μελών της Επιτροπής υπήρξε συναντίληψη για εξεύρεση τρόπου νομοθετικής υποχρέωσης των ασφαλιστικών εταιρειών για καταβολή του συγκεκριμένου κόστους, αν και εφόσον δεν εξευρεθεί συναινετική ρύθμιση μεταξύ ΟΑΥ και ασφαλιστικών εταιρειών.

Γραφείο Τύπου

17 Ιουνίου 2024

ροή ειδήσεων