Χρύσανθος Σαββίδης: Να ολοκληρωθεί η έρευνα ώστε να ξέρουμε πόσοι ασκούν το επάγγελμα του ιατρού χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη- Βουλευτή ΔΗ.ΚΟ και Μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας

Στην σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την εγγραφή ιατρών στο Ιατρικό Μητρώο όσο αφορά την προϋπόθεση αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το ΚΥΣΑΤΣ.

Συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι υπάρχουν ιατροί, οι οποίοι ασκούν κανονικά το επάγγελμα τους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους φορείς, εάν το πτυχίο τους είναι ισότιμο και αντίστοιχο. Επίσης, πολλοί εκ των οποίων δηλώνουν ειδικότητες χωρίς να έχουν διπλώματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί στην σημερινή συνεδρίαση, από το 2004-2017 υπήρξε μια νεκρή περίοδος, καθώς δεν είχε γίνει κάποιος ουσιαστικός έλεγχος προσόντων των ιατρών που ασκούν το επάγγελμα. Συγκεκριμένα, το ΚΥΣΑΤΣ ανέφερε ότι ενώ ζητήθηκε από ένα αριθμό ιατρών να περάσουν από κάποιες επιπρόσθετες εξετάσεις για να μπορούν ακολούθως να πάρουν έγκριση για άσκηση του επαγγέλματος, δεν το έχουν πράξει και παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να είναι εγγεγραμμένοι ιατροί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ιατρικό συμβούλιο, ανέφερε ότι εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει ενδελεχής έρευνα επί του θέματος.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα, ζητάμε η έρευνα να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο ώστε να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα και να ξέρουμε πόσοι από αυτούς ασκούν το επάγγελμα του ιατρού χωρίς να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Το συγκεκριμένο θέμα άπτεται της Δημόσιας Υγείας και από πλευράς μας θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.

Γραφείο Τύπου

15 Σεπτεμβρίου 2022

ροή ειδήσεων