Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη Προέδρου Επιτροπής Παιδείας ΔΗΚΟ
Ανακοινώσεις |

Η μη τεκμηριώμενη και συνάμα αντιφατική απόφαση της Κυβέρνησης για παραμονή των μαθητών των Γυμνασίων μακριά από τις σχολικές μονάδες δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στα παιδιά. Δυστυχώς οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης είναι πολύπλευρες τόσο γνωσιολογικά  όσο και στην ψυχολογία των μαθητών. Από τη μια, η στέρηση της φυσικής παρουσίας στις σχολικές μονάδες, τους στερεί το δικαίωμα κατάκτησης της γνώσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γνωσιολογικά κενά. Από την άλλη, ο εγκλεισμός και η απομόνωση των μαθητών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα αντικοινωνική συμπεριφορά, εξάρτηση από το διαδίκτυο, παχυσαρκία κ.α.

Η δική μας άποψη, λοιπόν, είναι η κυβέρνηση να επιτρέψει άμεσα την επιστροφή των μαθητών των Γυμνασίων στα σχολεία στη βάση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και επίσης το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να προχωρήσει στη μείωση της εξεταστέας ύλης για όλες τις τάξεις και ιδιαίτερα για τους μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου, που θα δώσουν παγκύπριες εξετάσεις. Για όλους εμάς στο Δημοκρατικό Κόμμα, η παιδεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Είναι αδήριτη ανάγκη, λοιπόν, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πρόκειται για τα ίδια τα παιδιά μας.

Γραφείο Τύπου

22 Μαρτίου 2021

ροή ειδήσεων