Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας Χρ. Παντελίδη – Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών: Προϋπολογισμοί ΡΙΚ, ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ
ΔΣΜΚ ΡΑΕΚ ΡΙΚ
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος και προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χρύση Παντελίδη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών συζητήσαμε, μεταξύ άλλων:

Τον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το έτος 2022, ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος με έσοδα και έξοδα ύψους €35,613,000 περίπου. Στη διάρκεια της συζήτησης, θέσαμε ερωτήματα που αφορούν τις κατ’ εξαίρεση προσλήψεις ορισμένου χρόνου για διαφόρων ειδών ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές και ζητήσαμε γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής για αυτές τις προσλήψεις την τελευταία πενταετία, ακριβώς για να διαπιστώσουμε εάν η εξαίρεση αυτή είναι όντως εξαίρεση και όχι κανόνας. Επιπρόσθετα, ζητήσαμε ενημέρωση για την κατάσταση του Ταμείου Συντάξεων του ΡΙΚ, ενώ εισηγηθήκαμε όπως το ΡΙΚ αναλάβει πρωτοβουλία για τον αναγκαίο, πλέον, εκσυγχρονισμό του Κώδικα Κάλυψης των Προεκλογικών Περιόδων, με έναρξη ισχύος του νέου κώδικα τις επόμενες βουλευτικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, ακριβώς για να διαμορφωθεί αυτός ο κώδικας, με συμφωνία όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο και αμερόληπτο κλίμα.

Επιπρόσθετα, συζητήσαμε τους Προϋπολογισμούς της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ για το 2022. Στη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίσαμε την τεράστια σημασία του ρόλου και της αποστολής των δύο αυτών φορέων, καθώς καταπιάνονται με τον τομέα της ενέργειας, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε σύγχρονης κοινωνίας και κάθε σύγχρονης Οικονομίας. Το ζητούμενο είναι, ασφαλώς, η μείωση του κόστους της ενέργειας στην Κύπρο. Και ο τρόπος για κάτι τέτοιο είναι το άνοιγμα της αγοράς, στην πράξη και όχι μόνο νομοθετικά και θεωρητικά, και η δημιουργία ενός πραγματικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, προς όφελος των καταναλωτών.

Συνεδριακό Κέντρο,
21 Φεβρουαρίου 2022

ροή ειδήσεων