Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Εγκαθίδρυση Ευρωπαικού Οργανισμού στην Κύπρο. Κ. Μαυρίδης προς Κυβέρνηση: Κινηθείτε σωστά και έγκαιρα αυτή τη φορά!
07 Ιαν 2019 Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ

Από την Ομάδα των δέκα κρατών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, είμαστε το μοναδικό μέλος χωρίς Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την Κύπρο. Κράτη που εντάχθηκαν μαζί μας, έχουν  αποκτήσει ήδη δύο οργανισμούς και εμείς κανένα. Η δυνατότητα για να αποχτήσουμε Οργανισμό δόθηκε ουσιαστικά τρεις φορές.

Την πρώτη φορά ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου τον οποίο τελικά κέρδισε η Μάλτα, με διαφορά το πιο μικρό κράτος της ΕΕ. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν ο CEPOL (Οργανισμός της ΕΕ ο οποίος προάγει την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης), ο οποίος μας προσφέρθηκε στο πιάτο αλλά η ηγεσία μας δεν τον διεκδίκησε. Τον Οργανισμό κέρδισε η Ουγγαρία, η οποί έγινε μέλος της ΕΕ με την Κύπρο και που είχε ήδη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και Τεχνολογία.

Η τρίτη ευκαιρία προέκυψε πριν ένα χρόνο. Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ λήφθηκε απόφαση για την μετεγκατάσταση δύο Οργανισμών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Η παρούσα Κυπριακή Κυβέρνηση διεκδίκησε ειδικά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) αλλά συμφώνησε σε τέτοια κριτήρια που αυτό-αποκλείστηκε η Κύπρος! Αυτό, ουδέποτε προβλήθηκε στην Κύπρο. Ως έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων επιλέχθηκε το Άμστερνταμ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών το Παρίσι.

Πριν μερικές βδομάδες, αποπερατώθηκαν οι διαδικασίες για το πλαίσιο λήψης της απόφασης για εγκαθίδρυση ενός νέου Οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας με κύρια αποστολή του να συνδράμει τους υπαλλήλους και εργοδότες στις διασυνοριακές υποθέσεις τους λόγω της κινητικότητας και τις κρατικές αρχές στην σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα συνενώνει  υφιστάμενους φορείς της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού του EURES, Τεχνική Επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων και Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας). Η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας θα αποφασιστεί με κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών.

Μετά από τα αλλεπάλληλα λάθη, ολιγωρίες και αυτογκόλ, καλούμε την Κυβέρνηση να κινηθεί έγκαιρα ώστε τουλάχιστον να αποκτήσουμε τον Οργανισμό αυτόν. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλά, από το πολιτικό κύρος και αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά σημαντικά οικονομικά οφέλη με μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία.

 

Γραφείο Τύπου

7 Ιανουαρίου 2019 

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media