Μεταφορικό Ισοδύναμο

Η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος που μειώνει κατά 20%
το κόστος ταξιδιών για κάθε Κύπριο προς τις χώρες της ΕΕ

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, σε συνδυασμό με το ότι είναι νησί,  επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός αυτό, συνιστά δυσμενή διάκριση σε  βάρος των Κυπρίων πολιτών, καθώς δυσχεραίνει την επαφή τους με τις άλλες χώρες- μέλη κάτι που, με τη σειρά του, έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική τους δραστηριότητα.  

Για παράδειγμα εισιτήριο με επιστροφή από Αθήνα σε Παρίσι κοστίζει περίπου 200 ευρώ, ενώ από Λάρνακα σε Παρίσι περίπου 320 ευρώ (με την ίδια εταιρεία) και εισιτήριο με επιστροφή από Αθήνα σε Ρώμη κοστίζει 260  ευρώ, ενώ από Λάρνακα 380 ευρώ (χθεσινές τιμές για ταξίδι μετά από ένα μήνα).

Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί σημαντική προτεραιότητα την άρση της δυσμενούς αυτής διάκρισης, μέσω της καθιέρωσης του «μεταφορικού ισοδύναμου».

Το μέτρο καλύπτει σημαντικό μέρος του πρόσθετου κόστους μετακίνησης των Κυπρίων πολιτών προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω επιδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια του 20% της τιμής του εισιτηρίου κάθε Κύπριας και κάθε Κύπριου για μέχρι 10 μετακινήσεις του από την Κύπρο για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο (κάθε ταξίδι με επιστροφή λογίζεται ως 2 μετακινήσεις).     

Η διεκδίκηση των κονδυλίων αυτών (από το Ταμείο Συνοχής ή/και τα Περιφερειακά Ταμεία), αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος, την οποία θα προωθήσει τόσο μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και μέσα από την πίεση για υιοθέτηση του μέτρου από την κυβέρνηση.  

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι:

  • Δίκαιο, αφού μειώνει την πρόσθετη επιβάρυνση των Κυπρίων πολιτών, ισορροπώντας σε ένα βαθμό την ανισότητα που υπάρχει σήμερα σε βάρος τους.  
  • Συμβατό με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού περιορίζει τις περιφερειακές  ανισότητες.
  • Απολύτως εφικτό. Η συνολική ετήσια δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να καλυφθεί άνετα από Ευρωπαϊκά κονδύλια.  
  • Ενισχύει όλους του Κύπριους πολίτες και ιδιαιτέρως τους φοιτητές και τους επαγγελματίες.     

Η εφαρμογή του μέτρου είναι απλή και η διαδικασία εύκολη. Κάθε Κύπριος Πολίτης εγγράφεται σε ειδική εφαρμογή στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τον Αριθμό του Φορολογικού Μητρώου του.  Κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψει μπαίνει στην εφαρμογή, δηλώνει το ταξίδι του και παραλαμβάνει άμεσα τον Μοναδικό Αριθμό Μεταφορικού Ισοδύναμου, ο οποίος είναι προσωπικός και ισχύει μία μόνο φορά.  Αυτόν τον Αριθμό παραδίδει στην αεροπορική εταιρεία ή το γραφείο ταξιδίων και πληρώνει με έκπτωση 20%. Η κάλυψη του 20% σε εταιρείες και πρακτορεία γίνεται, μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων, από το Κράτος.

Το Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικεί για τους πολίτες και στην  Κύπρο και στην Ευρώπη.

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media