Παγκόσμια Μέρα Παιδιού
Ανακοινώσεις |

Η παγκόσμια κρίση που έφερε η πανδημία, οι συνέπειες και τα συνεπακόλουθα της, αδιαμφισβήτητα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Επηρέασαν δυσμενώς την ποιότητα ζωής τους, την πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και την ψυχολογία τους.

Με την ευκαιρία της 1ης Ιουνίου, Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού το Δημοκρατικό Κόμμα επικεντρώνεται στην προστασία και στη στήριξη των παιδιών. Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και ότι η στήριξη προς τα παιδιά πρέπει να ενισχυθεί.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σε θεσμικό επίπεδο, εντούτοις τα κενά που παρατηρούνται από την θεωρία στην πράξη, πρέπει να καλυφθούν. Η προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, αποτελεί για εμάς εθνική προτεραιότητα και ανάλογη πρέπει να είναι και η στρατηγική της πολιτείας.

Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν ποιοτικά όλες οι πολιτικές και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους ώστε τα κονδύλια που δαπανώνται να έχουν το αναμενόμενο αντίκρισμα.

Το Κράτος πρέπει να αναβαθμίσει, να εξειδικεύσει και να προσαρμόσει τις ανάλογες υπηρεσίες του για την οικογένεια και το παιδί, με τρόπο που να ανταποκρίνονται στην πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης και εξαιρετικά πολύπλοκης εποχής.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαρκής επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με και για τα παιδιά και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί και να ενταθεί η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών, μέσω των σχολείων, προγραμμάτων και αρμοδίων φορέων/οργανώσεων, για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους.

Γραφείο Τύπου

1η Ιουνίου 2021

ροή ειδήσεων