Πρόταση Νόμου που ρυθμίζει τα κενά και επιλύει τα προβλήματα των Έκτακτων, Αντικαταστατών και Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών
WEB TV, Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Η πρόσφατη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, σε σχέση με το νόμο του 2015, ο οποίος καταργεί το υφιστάμενο σύστημα, πρόσληψης των Εκπαιδευτικών, και η ψήφιση ακολούθως του νομοσχεδίου και των κανονισμών που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης των προνοιών του συγκεκριμένου νόμου, έφερε στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά, τα προβλήματα και τις αδικίες, που υφίστανται οι έκτακτοι, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί.

Πρόκειται για χρόνια προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί, παρά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου, για αλλαγή του συστήματος διορισμών πριν από δύο χρόνια, αλλά και των σχετικών κανονισμών πριν από δυο μήνες.

Τα προβλήματα αυτά, προκύπτουν κυρίως από τις ασάφειες και τα κενά που παρουσιάζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στο καθεστώς εργοδότησης των εκτάκτων, των συμβασιούχων και αντικαταστατών εκπαιδευτικών, ειδικότερα στις περιπτώσεις που η εργοδότηση τους έχει μεγάλη διάρκεια.
Το Δημοκρατικό Κόμμα, αναγνωρίζοντας από την μια:

• τις αδυναμίες του συστήματος και τις αδικίες που προκαλούνται εις βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια κάτω από ένα αβέβαιο εργασιακό καθεστώς, και
• ότι το κράτος ασκώντας καταχρηστικά τις εξουσίες του, διαιωνίζει μια άδικη συμπεριφορά έναντι αυτών των εκπαιδευτικών.

Και από την άλλη:

• σημειώνοντας την ανάγκη για εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση,

υπερψήφισε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, που είχε ενώπιον του, ενσωματώνοντας σχετικές τροπολογίες, προς όφελος των αντικαταστατών εκπαιδευτικών.

Ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών, το Δημοκρατικό Κόμμα, με συγκεκριμένες ενέργειες και παρεμβάσεις, άσκησε πίεση προς τον Υπουργό Παιδείας, και πέτυχε την απόσυρση της έφεσης που ασκήθηκε από την Κυβέρνηση, εναντίον της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης που κατοχύρωνε μερίδα εκπαιδευτικών ως αορίστου χρόνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουμε αναφέρει, αλλά και την τοποθέτηση μας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλώνουμε παρόντες σε ένα νέο διάλογο με στόχο την

ικανοποίηση και άρση όλων των αδικιών, καταθέτοντας δυο προτάσεις νόμου, για την ουσιαστική και οριστική ρύθμιση των πιο πάνω ζητημάτων.

Η απόφασή μας αυτή κατέστη σήμερα αναγκαία, αφού η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, έχουν μετατρέψει ένα αμιγώς κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, σε Νομικό, αναμένοντας την επίλυση του στις αίθουσες των Δικαστηρίων . Βλέποντας την αδυναμία και την κωλυσιεργία της Κυβέρνησης, προτείνουμε η λύση να δοθεί από τη Βουλή.
Συγκεκριμένα, η πρώτη πρόταση νόμου θα ρυθμίζει:

1. Το εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων, εκτάκτων και αντικαταστατών εκπαιδευτικών, ώστε να αρθούν οι όποιες ασάφειες υπάρχουν σε σχέση με το είδος της σύμβασης απασχόλησης τους, δηλαδή ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών θα πρέπει να θεωρούνται αορίστου χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, θα εισηγηθούμε όπως :

• Εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου καταστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 30 μηνών στο Δημόσιο Σχολείο,

i. είτε ως συμβασιούχοι,
ii. είτε ως έκτακτοι,
iii. είτε ως αντικαταστάτες,

Ανεξάρτητα εάν αυτή ήταν διαρκής ή διακοπτόμενη.

2. Επίσης η πρότασή μας θα ρυθμίσει, την πλήρωση των εκτάκτων θέσεων από τους εκπαιδευτικούς που θα καταστούν αορίστου χρόνου, όπως έχουμε προαναφέρει και τη δημιουργία ειδικού καταλόγου Εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου, με καθορισμένα κριτήρια που θα ρυθμίζουν τη σειρά κατάταξης και θα συμφωνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διευκρινίζουμε ότι η πλήρωση των μόνιμων θέσεων, θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή κατά 50% με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον κατάλογο διοριστέων και κατά 50% με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, στον κατάλογο διορισίμων.

Η δεύτερη πρόταση νόμου θα ρυθμίζει:

1. Την επέκταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει τον διορισμό εκπαιδευτικών και από τους δυο καταλόγους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028 αντί μέχρι την 31η Αυγούστου 2027 που ισχύει σήμερα. Από την 1η Ιανουαρίου 2029 οι διορισμοί θα γίνονται αποκλειστικά από τον κατάλογο διορισίμων.

Καταλήγοντας , θέλω να καταστήσω σαφές ότι πρόθεσή μας , είναι να αρθεί η αδικία και η δυσμενής διάκριση που υφίσταται όλα αυτά τα χρόνια, μεγάλη μερίδα Εκπαιδευτικών, έναντι των υπολοίπων. Παράλληλα θέλω να τονίσω, ότι με την πρόταση μας δεν πρόκειται να επηρεαστούν σε καμιά περίπτωση οι νέοι άνθρωποι, που θα επιδιώξουν διορισμό τους στην Εκπαίδευση, μέσω των Γραπτών Εξετάσεων.

Πρώτο και κύριο μέλημα του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης Παιδείας, με ταυτόχρονη ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων που χρονίζουν.

 

Γραφείο Τύπου
9 Αυγούστου 2017

ροή ειδήσεων