Χρ. Σενέκης – Το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση και στη ψυχαγωγία ατόμων με ακουστική αναπηρία από τις εκπομπές του ΡΙΚ
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συζητήθηκε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, που αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία των ατόμων με ακουστική αναπηρία από τις εκπομπές του ΡΙΚ.

Το ΡΙΚ, ως ο κρατικός φορέας ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού, θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο στη διάχυση της πληροφορίας και της ψυχαγωγίας χωρίς διακρίσεις.

Προσεγγίζοντας τις πρόσφατες Προεδρικές Εκλογές, ως ΔΗΚΟ, είχαμε αναδείξει την απουσία απόδοσης στη νοηματική γλώσσα των τηλεμαχιών μεταξύ των υποψηφίων, πλήττοντας καίρια το δικαίωμα στην πληροφόρηση των ατόμων με ακουστική αναπηρία σε μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία.

Με όσα ακούστηκαν στη σημερινή συνεδρία επιβεβαιώθηκε ο μακρύς δρόμος που πρέπει να διανύσουμε για να μπορεί να λεχθεί ότι διαφυλάττουμε τα συγκεκριμένα δικαιώματα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, που να συνάδει με το επίπεδο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας.

Γι’ αυτό, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο που επιτελείται και την εναρμόνιση με τις διεθνείς και εγχώριες συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις της χώρας μας.

Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι ο αντικειμενικότερος σύγχρονος δείκτης του επιπέδου πολιτισμού ενός κράτους είναι οι παροχές και οι υπηρεσίες, που παρέχει σε άτομα με αναπηρίες, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα και εξαλείφουν τις οποιεσδήποτε διακρίσεις.

Γραφείο Τύπου

27 Μαρτίου 2023

ροή ειδήσεων