Το ΔΗΚΟ χαιρετίζει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού ως ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Αυτή η εξέλιξη ευθυγραμμίζει την Κύπρο με την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν το θεσμό του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Ως ζήτημα αρχής, το ΔΗΚΟ ήταν ανέκαθεν υπέρ του θεσμού, η εφαρμογή του οποίου πρέπει να πετύχει τόσο προς όφελος των εργαζομένων όσο και προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, ευρύτερα.

Το ύψος του κατώτατου μισθού αντανακλά ταυτόχρονα το επίπεδο της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης της κάθε χώρας.

Στόχος μας, επομένως, πρέπει να είναι η συνεχής δημιουργία τέτοιων συνθηκών ανάπτυξης οι οποίες να επιτρέπουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση αυτού του μισθού και την όσο το δυνατόν ευρύτερη ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων.

Γραφείο Τύπου

31 Αυγούστου 2022

ροή ειδήσεων