Τρία χρόνια ΓΕΣΥ
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών ετών από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, το Δημοκρατικό Κόμμα αναδεικνύει τη σημασία του συστήματος ως μια κοινωνική κατάκτηση και ένα επίτευγμα το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί.

Το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει και ουδείς αμφισβητεί την εξυπηρέτηση που παρέχει στους δικαιούχους.

Ωστόσο θα πρέπει, όπως το ΔΗΚΟ προειδοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το σύστημα να τυγχάνει σωστής οικονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικού εποπτικού ελέγχου, για να μην παρατηρείται αλόγιστη αύξηση των δαπανών και για να διασφαλίζεται η ορθολογιστική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το ΓεΣΥ έχει ψηφιστεί με σφαιρικό προϋπολογισμό και με στόχο την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, αλλά κυρίως με την προϋπόθεση ότι όλοι οι ασθενείς θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Κανένα από τα τρία κύρια σημεία του ΓεΣΥ δεν εφαρμόζεται σήμερα.

Η νομοθεσία που έχουμε ψηφίσει για το ΓεΣΥ πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.

Γραφείο Τύπου

1η Ιουνίου 2022

ροή ειδήσεων