«Αειφόρος Ανάπτυξη & Περιβάλλον» Οι 17 Στόχοι & Επιδιώξεις του ΔΗΚΟ, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Διάλογος»
Ανακοινώσεις |

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Το Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρεί κρίσιμη προτεραιότητα  τον σχεδιασμό  και την υλοποίηση μίας συνολικής, ολιστικής και οριζόντιας στρατηγικής, για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Διάλογος», με την πολύτιμη συμβολή τεχνοκρατών, ακαδημαϊκών και οργανωμένων φορέων οργανισμών, το ΔΗΚΟ, έχει διαμορφώσει πλαίσιο πολιτικών θέσεων, επι της συγκεκριμένης ενότητας.

Το πλαίσιο, θ’ αποτελέσει τη βάση καταρτισμού συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων, ώστε να διασφαλίζονται βασικές επιδιώξεις, όπως:

α) Κατάρτιση σωστών σχεδιασμών και κυρίως υλοποίηση τους,

β) Άμεσο όφελος στον πολίτη

γ) Εφαρμόσιμες λύσεις

δ) Μέγιστη απορρόφηση χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΕ

ε) Αναπτυξιακές υποδομές

στ) Αναβάθμιση ποιότητας ζωής του πολίτη και θετικό πρόσημο στην οικονομία του τόπου

Το Δημοκρατικό Κόμμα, αφού άκουσε προσεκτικά τις ανησυχίες οργανωμένων φορέων και οργανισμών, αφουγκράστηκε την απαίτηση της κοινωνίας, διαμορφώνοντας 17 στόχους κι επιδιώξεις, που παρατίθενται επιγραμματικά:

 1. Εφαρμογή αυστηρού μηχανισμού παρακολούθησης κι ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση εξαγγελθέντων μέτρων και σχεδιασμών. (Κλίμα & Ενέργεια – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία)
 2. Διασύνδεση κάθε πολιτικής και δράσης με δείκτες ελέγχου και αποδοτικότητας.
 3. Ρύθμιση μηχανισμού λογοδοσίας και ανάληψης ευθύνης, για τυχόν αδράνεια ή/και κακή διαχείριση.
 4. Εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας με υποχρεωτική αναφορά υλοποίησης έργων/σχεδιασμών.
 5. Στοχευμένη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΕ) και σωστή κατανομή τους, βάσει θεσμοθετημένων κριτηρίων, σε εθνικό επίπεδο με γνώμονα όλους τους πολίτες και όλες τις επαρχίες έτσι ώστε να προωθηθεί η ποιοτική αναβάθμισή τους με όρους αειφορίας.
 6. Στοχευμένες προτάσεις για αναζωογόνηση και στήριξη της μεσαίας τάξης.
 7. Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, για τα θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής τους και της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης.
 8. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αξιοποίηση του ανθρώπινου, ερευνητικού κι επιστημονικού δυναμικού.
 9. Ενίσχυση της συμμετοχής των νοικοκυριών και αξιοποίηση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε ο πολίτης να έχει άμεσο όφελος.
 10. Υιοθέτηση, μέσα από την αποτύπωση και ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, βελτιωτικών μέτρων ουσίας που αφορούν την βιωσιμότητα των πόλεων. 
 11. Υιοθέτηση άμεσων μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση τις ΑΠΕ.
 12. Αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού μας κεφαλαίου ως παράγοντα προώθησης του αειφόρου τουρισμού. 
 13. Δημιουργία προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τη στροφή στα πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. 
 14. Προώθηση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου μας πλούτου, του πολιτισμού και της ιστορίας μας.
 15. Προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού μας πλούτου με την στενή συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, παράλληλα με την προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης. 
 16. Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την επανεξέταση των πολιτικών που άπτονται της διαχείρισης των αποβλήτων και ειδικά των πολιτικών που επιβαρύνουν τον πολίτη.
 17. Εντατικοποίηση προσπαθειών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τερματισμό της τεράστιας οικολογικής καταστροφής που συντελείται στα κατεχόμενα εδάφη μας, με έμφαση την οροσειρά του Πενταδακτύλου και τις συνέπειες της παράνομης λειτουργίας 36 λατομείων.

Γραφείο Τύπου – 17 Φεβρουαρίου 2020

ροή ειδήσεων