Δημοκρατικό Κόμμα

Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε το 1976, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και μαρτυρική περίοδο για τη χώρα που τότε γνώριζε την τουρκική εισβολή. Από τότε μέχρι σήμερα, το ΔΗ.ΚΟ. υπηρέτησε πιστά την Κύπρο που έκανε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, παρά τα εμπόδια που συνεχίζει να υψώνει το χθες στην πορεία της.

Με ιδρυτή και πρώτο Πρόεδρο τον Σπύρο Κυπριανού, το ΔΗ.ΚΟ. έχει προσφέρει μερικούς από τους σημαντικότερους ηγέτες των τελευταίων δεκαετιών, όπως ο πρώην Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος.

Πιστεύοντας ότι στο κέντρο συγκλίνουν οι πιο γόνιμες απόψεις και γίνονται οι πιο εποικοδομητικές συνθέσεις, το ΔΗ.ΚΟ. προτείνει την πολιτική φιλοσοφία του Κοινωνικού Κέντρου, που στη σημερινή εποχή εκφράζεται στον ευρωπαϊκό χώρο κυρίως από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.

Η ιδεολογία του Κοινωνικού Κέντρου αναπροσαρμόζεται μέσα από ένα διαρκή διάλογο με την κοινωνία ανά τις εποχές, κρατώντας σταθερό ένα πυρήνα αρχών και αξιών με επίκεντρο τον άνθρωπο και γνώμονα την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των όρων ζωής συνολικά και όχι για μεμονωμένες ομάδες προνομιούχων. Η ιδεολογία του Κοινωνικού Κέντρου πιστεύει πάνω απ’ όλα σατη συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση και την τεχνολογία.

Στο πολιτικό επίπεδο, το ΔΗ.ΚΟ. βλέπει το κράτος ως καθοδηγητή της πορείας προς την ανάπτυξη, με αποτελεσματικό παρεμβατικό ρόλο όπου κρίνεται απαραίτητη η προστασία του κοινού καλού.

Στο οικονομικό επίπεδο, πρεσβεύει ένα μικτό σύστημα που συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Ένα σύστημα το οποίο μεριμνά για τη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών, επιδεικνύοντας ευαισθησία για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Στο κοινωνικό επίπεδο, το ΔΗ.ΚΟ. πιστεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, στη διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων όπως η υγεία, η παιδεία, η εργασία και η ασφάλεια.

ροή ειδήσεων