Άμεση στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Συζητήσαμε σήμερα πρόταση νόμου που καταθέσαμε στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής σκοπός της οποίας είναι να παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας εξουσία έκδοσης διαταγμάτων για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού, ούτως ώστε να μπορούν να διοχετεύονται τα αδιάθετα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής σε ουσιώδεις υπηρεσίες του δημοσίου, όπως στην Εθνική Φρουρά, στα νοσηλευτήρια, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ.

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας (κλειστά ξενοδοχεία, χώροι εστίασης κ.ά.), μειώθηκε δραματικά η ζήτηση, με αποτέλεσμα να μένουν τα προϊόντα αδιάθετα και οι μικρές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες του αγροδιατροφικού τομέα να κινδυνεύουν.

Βρήκαμε συμπαράσταση από όλες τις αγροτικές οργανώσεις που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση, αλλά και από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας από άλλα κόμματα, καθώς επίσης και τη σύμφωνο γνώμη των υπουργείων Παιδείας και Υγείας. Οι αγροτικές οργανώσεις φωνάζουν ότι η πανδημία έχει θέσει τον αγρότη στον πάτο της οικονομίας. Οφείλουμε να τους ακούσουμε. Θεωρούμε ότι τέτοιες ώρες δεν πρέπει να βρίσκουμε προσκόμματα απέναντι σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, η πρότασή μας πρέπει να προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση.

Γραφείο Τύπου

9 Μαρτίου 2021

ροή ειδήσεων