Ανακοίνωση του υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου για νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παιδιών και Εφήβων και Κέντρο Προγεννητικής Ιατρικής
Ανακοινώσεις |

Η ανακοίνωση, από τον υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλο, για συμπερίληψη στο κυβερνητικό του πρόγραμμα, της ανέγερσης νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παιδιών και Εφήβων και Πανεπιστημιακού Κέντρου Προγεννητικής Ιατρικής, αποτελεί ένδειξη και απόδειξη της αντίληψης του Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι πρώτιστος στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ειδικά στον τομέα της υγείας.

Η πολιτική βούληση του Νικόλα Παπαδόπουλου και των δυνάμεων που στηρίζουν την υποψηφιότητα του και κυρίως η έγνοια για το μεγαλύτερο κεφάλαιο της πατρίδας μας, τα παιδιά μας, καθιστούν την ανέγερση του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παιδιών και Εφήβων και Πανεπιστημιακού Κέντρου Προγεννητικής Ιατρικής, ως πρώτη προτεραιότητα.

Ο σωστός προγραμματισμός και η επιστημονική συνδρομή διακεκριμένων συμπατριωτών μας, των οποίων η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη ήταν πολύτιμος σύμβουλος στο σχεδιασμό και θα είναι ακόμα πιο πολύτιμος σύμβουλος στη συνέχεια, θα υλοποιήσουν το στόχο.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις που τον στηρίζουν, θα φέρουν την ποιοτική Αλλαγή και στην καθημερινότητα του λαού, θα φέρουν την Αλλαγή στην Κύπρο.

 

Γραφείο Τύπου
13 Οκτωβρίου 2017

ροή ειδήσεων