Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα επικροτεί και χαιρετίζει τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν τη χρηστή διακυβέρνηση, την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς, και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των κρατικών υπηρεσιών.

Η θέσπιση και υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης, που αντικαθιστά την προηγούμενη Χάρτα Δεοντολογίας, και η σύσταση επιτροπής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της Greco ως προς τις ανώτατες εκτελεστικές λειτουργίες της κυβέρνησης, ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε εξίσου σημαντικές και θετικές τις αποφάσεις που στοχεύουν στην επαρκή στελέχωση σημαντικών κρατικών υπηρεσιών  όπως οι επαρχιακοί οργανισμοί και ιδιαίτερα τις νέες ρυθμίσεις που απλουστεύουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες διαδικασιών εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων, ενόψει της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για σημαντικά βήματα προς τις σωστές κατευθύνσεις τα οποία έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά άλλων μέτρων αποφάσεων που ενδυναμώνουν την αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων των πολιτών.

Γραφείο Τύπου

11 Οκτωβρίου 2023

ροή ειδήσεων