Απαιτείται η ετοιμασία, δημοσίευση και εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Πάφου
10 Ιούν 2019 Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά από σχετικές προσφυγές, το Τοπικό Σχέδιο Πάφου που δημοσιεύτηκε το 2013, δεν υφίσταται.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Αρμόδιες Αρχές (Δήμος Πάφου και Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), αδυνατούν να δώσουν λύσεις στις αιτήσεις για οικοδομικές αναπτύξεις στις περιοχές που επηρεάζονται από το ακυρωθέν Τοπικό Σχέδιο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είτε τη στασιμότητα στην οικοδομική ανάπτυξη, είτε την παράνομη (χωρίς άδεια) κατασκευαστική δραστηριότητα, με όλες τις συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές κ.α.).

Καλούμε το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Εσωτερικών, να προχωρήσουν άμεσα με όλες τις σχετικές ενέργειες για ετοιμασία, δημοσίευση και εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Πάφου.

Γραφείο Τύπου

10 Ιουνίου 2019

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media