ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ανακοινώσεις |

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6/2/2018 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Το Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κ. Στέλιος Ιερωνυμίδης, ειδοποιήθηκε δεόντως για τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με επιστολή του ημερομηνίας 3/2/2018, μεταξύ άλλων ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί καθότι βρίσκεται εκτός Κύπρου.
Συνεπώς, το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία με τη συμμετοχή του κου Πανίκου Λεωνίδου, του κου Ανδρέα Μερακλή, της κας Εύης Τσολάκη και του κου Μιχάλη Δαμιανού – Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου, παρευρέθηκε η κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κατόπιν ορισμού από την Γραμματεία αυτού.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο,

1. αφού επέδωσε μέσω ιδιώτη επιδότη γραπτή ειδοποίηση στον κ. Σταύρο Χριστοδούλου για να παρουσιαστεί ενώπιον του πλην όμως επέλεξε να μην παρουσιαστεί και

2. αφού άκουσε τις καταγγελίες και τα γεγονότα που τον αφορούν, τα οποία έμειναν αναντίλεκτα,

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

Οι καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία αφορούν τον κ. Σταύρου Χριστοδούλου στοιχειοθετούν τα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 62.4(α), 62.4(β) και 62.4(γ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.
Ως εκ τούτου και λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων ως αυτά στοιχειοθετήθηκαν από τις καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία ακούστηκαν και τα οποία έμειναν αναντίλεκτα, επιβάλλεται ομόφωνα στον κ. Σταύρο Χριστοδούλου, η ποινή της προσωρινής αποβολής για έξι (6) μήνες η οποία αναφέρεται στο άρθρο 62.5(στ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6/2/2018 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Ενώ η ειδοποίηση που δόθηκε στον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου ήταν για τις 4:00μ.μ. ο κ. Δημητρίου παρουσιάστηκε στις 6:00μ.μ. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποδέχθηκε να τον ακούσει.

Ο κ. Ανδρέας Μερακλής, Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ζήτησε και αυτοεξαιρέθηκε από την πειθαρχική διαδικασία που αφορούσε την εξέταση των καταγγελιών εναντίον του κου Χαράλαμπου Δημητρίου, λόγω έμμεσης σχέσης, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 62.3 του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.
Περαιτέρω, το Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κ. Στέλιος Ιερωνυμίδης, ειδοποιήθηκε δεόντως για τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με επιστολή του ημερομηνίας 3/2/2018, μεταξύ άλλων ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί καθότι βρίσκεται εκτός Κύπρου.
Συνεπώς, το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία με τη συμμετοχή του κου Πανίκου Λεωνίδου, της κας Εύης Τσολάκη και του κου Μιχάλη Δαμιανού – Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου, παρευρέθηκε η κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κατόπιν ορισμού από την Γραμματεία αυτού.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο,

1. αφού επέδωσε μέσω ιδιώτη επιδότη γραπτή ειδοποίηση στον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου για να παρουσιαστεί ενώπιον του και παρουσιάστηκε με τους δικηγόρους του κ. Σωτήρη Αργυρού και Ντένης Ντινισιούκ (ασκούμενο δικηγόρο),

2. αφού άκουσε τον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου και τους τους δικηγόρους του,

3. αφού ο κ. Χαράλαμπος Δημητρίου παραδέχθηκε ότι δεν ψήφισε τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, ότι παρευρέθηκε σε δύο συγκεντρώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από τον κ. Μάριο Καρογιάν και ότι αρθρογραφούσε διαφωνώντας με τη γραμμή του Κόμματος, ισχυριζόμενος ότι αυτά τα έλεγε “για το καλό του κόμματος”.
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
Οι καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία αφορούν τον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου στοιχειοθετούν τα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 62.4(α), 62.4(β) και 62.4(γ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.
Ως εκ τούτου και λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων ως αυτά στοιχειοθετήθηκαν από τις καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία ακούστηκαν και τα οποία έμειναν αναντίλεκτα, επιβάλλεται ομόφωνα στον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου, η ποινή της αποβολής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 62.5(ζ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6/2/2018 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ XΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

Το Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κ. Στέλιος Ιερωνυμίδης, ειδοποιήθηκε δεόντως για τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με επιστολή του ημερομηνίας 3/2/2018, μεταξύ άλλων ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί καθότι βρίσκεται εκτός Κύπρου.
Συνεπώς, το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία με τη συμμετοχή του κου Πανίκου Λεωνίδου, του κου Ανδρέα Μερακλή, της κας Εύης Τσολάκη και του κου Μιχάλη Δαμιανού – Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου, παρευρέθηκε η κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κατόπιν ορισμού από την Γραμματεία αυτού.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο,

1. αφού επέδωσε μέσω ιδιώτη επιδότη γραπτή ειδοποίηση στον κ. Αντώνη Χατζηβαρνάβα για να παρουσιαστεί ενώπιον του πλην όμως επέλεξε να μην παρουσιαστεί και

2. αφού ανέγνωσε επιστολή του κου Αντώνη Χατζηβαρνάβα, ημερομηνίας 1/2/2018, με την οποία κοινοποιεί την παραίτησή του από μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος,
Αποφάσισε ότι η εναντίον του διαδικασία καθίσταται άνευ αντικειμένου.

Για τις υπόλοιπες εκκρεμούσες υποθέσεις θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο νομίμως συγκροτημένο.

 

Γραφείο Τύπου
6 Φεβρουαρίου 2018

ροή ειδήσεων