Αποσπασματικός και χωρίς όραμα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2021
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2021. Δυστυχώς, όπως έχουμε διαπιστώσει, πρόκειται για ένα προϋπολογισμό διεκπεραιωτικό, διαχειριστικό και αποσπασματικό χωρίς όραμα και συγκεκριμένες στοχεύσεις.

Ως γενικότερα θέματα αρχής, επισημάναμε τις αδυναμίες και ελλείψεις που παρατηρούνται, ή προκύπτουν μέσα από τις νομοθεσίες που προτείνει η κυβέρνηση, σχετικά με την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Προς τούτο προτείναμε την ενοποίηση – κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας,  ενίσχυση των νομοσχεδίων για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένες διατάξεις και διεύρυνση του Εσωτερικού Ελέγχου στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως επισημάναμε τα προβλήματα που δημιούργησε ο τερματισμός του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος και κακίσαμε την ανεπαρκή διαχείριση και ασύδοτη εφαρμογή  του.

Σημειώσαμε επίσης την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξαγγελία ενοποιημένων στεγαστικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, τα νεαρά ζευγάρια και άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι αδυνατούν σήμερα να ανεγείρουν ιδιόκτητη κατοικία.

Δυστυχώς ενώ υπάρχουν δεκάδες αδιάθετα οικόπεδα, ο οργανισμός ανάπτυξης γης δεν προχωρεί στην διάθεση τους, με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα έλλειψης στέγης με συνεπακόλουθη αύξηση στις τιμές των ενοικίων, κυρίως στην Λεμεσό.

Τονίσαμε την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται δυστυχώς στην συντήρηση προσφυγικών κατοικιών και διαμερισμάτων και στην τοποθέτηση ανελκυστήρων για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες κυρίως των ηλικιωμένων συμπολιτών μας και των ατόμων με αναπηρίες.

Η απουσία σχεδιασμού για ενίσχυση της υπαίθρου, ήταν ένα από τα θέματα που θίξαμε, την ώρα που συνεχίζεται η εξαθλίωση και ερήμωση της. Όσον αφορά την δήλωση πολιτικής για την μεμονωμένη κατοικία, παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση, με την Κυβέρνηση να μην έχει στα άμεσα σχέδια της την προώθηση αλλαγών . 

Κατακρίναμε παράλληλα την παραδοχή του αρμόδιου υπουργού, ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησής,  αφού όπως υποστήριξε αυτή συμβάλλει στην υπερανάπτυξη.

Τέλος ως Δημοκρατικό Κόμμα, επανήλθαμε στο θέμα των υψηλών κτιρίων, τονίζοντας ότι το κράτος βρέθηκε απροετοίμαστο χωρίς κανένα σχεδιασμό και ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για αντισταθμιστικό πρόγραμμα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας .

Γραφείο Τύπου

16 Νοεμβρίου 2020

ροή ειδήσεων