ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ανακοινώσεις |

Ο λαχνός με αριθμό 15474 κέρδισε ένα αυτοκίνητο Ford Fiesta, αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ, στην κλήρωση του λαχείου του Δημοκρατικού Κόμματος, που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2016.

 

Γραφείο Τύπου
15 Δεκεμβρίου 2016

ροή ειδήσεων