Ασύγγνωστη η καθυστέρηση που επέδειξε η κυβέρνηση για την έλευση φυσικού αερίου, για σκοπούς παραγωγής ενέργειας
Ανακοινώσεις |

Η αδυναμία της κυβέρνησης, να καταλήξει επιτέλους στη φόρμουλα έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο για σκοπούς παραγωγής ενέργειας, διαιωνίζει την υφιστάμενη κατάσταση του υψηλού κόστους παραγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα τις δυσμενείς συνέπειες στα νοικοκυριά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το νέο εμπόδιο, της δυστοκίας για την επίτευξη συμφωνίας για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας κυβέρνησης – ΑΗΚ – ΔΕΦΑ, αποδεικνύει την απουσία συντονισμού, συνεννόησης και την προχειρότητα, με την οποία η κυβέρνηση χειρίζεται ακόμα ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται πως η προσπάθεια έλευσης φυσικού αερίου χρονολογείται από το 2007, αλλά αυτό ακόμη δεν έχει επιτευχθεί με αποτέλεσμα, να μην έχει μειωθεί ανάλογα και αισθητά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καθυστέρηση, που επιδείχθηκε από την κυβέρνηση, είναι ασύγγνωστη και η ευάλωτη κυπριακή οικονομία δεν μπορεί να την αντέξει άλλο.

Γραφείο Τύπου

27 Φεβρουαρίου 2020

ροή ειδήσεων