Αβεβαιότητα και προχειρότητα στη διαχείριση της επανόδου εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα αφουγκράζεται την ανησυχία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σε σχέση με την επέκταση και σε άλλες βαθμίδες, της επαναλειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Η ανησυχία αυτή, είναι απολύτως δικαιολογημένη, αφού οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του όλου ζητήματος από την Κυβέρνηση, προκαλούν αβεβαιότητα και σύγχυση.

Το Υπουργείο Παιδείας δυστυχώς, δεν έχει καθορίσει με επάρκεια και σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ το ζήτημα της ευθύνης, σε περίπτωση που οι αποφάσεις και η εφαρμογή τους, λειτουργήσουν τελικά εις βάρος της δημόσιας υγείας, εξακολουθεί να αιωρείται.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θέτει επιτακτικά τα εξής ερωτήματα:

  • Έχουν δοθεί ξεκάθαρες οδηγίες στα σχολεία σε σχέση με την προετοιμασία εκπαιδευτικών και προσωπικού για τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής;
  • Έχει ξεκαθαριστεί εάν οι αποφάσεις ελήφθησαν με τη σύμφωνο γνώμη των ειδικών της συμβουλευτικής επιστημονικής ομάδας;
  • Ποιος έχει τον τελευταίο λόγο και την ευθύνη ως προς τις οδηγίες;
  • Έχουν προνοήσει, πως θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τα μικρότερα παιδιά και ιδιαίτερα αυτών της ειδικής εκπαίδευσης;
  • Πώς θα αντιμετωπιστούν οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;
  • Δεδομένων των ενστάσεων που υπάρχουν, ποιες λύσεις έχουν δοθεί σε ό,τι αφορά την μετάδοση σε πραγματικό χρόνο της διδασκαλίας από τους σχολικούς χώρους;

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα και υπεύθυνα να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν.  Θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ότι η διαχείριση τόσο σοβαρών θεμάτων, απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να μπορέσουν να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Γραφείο Τύπου                                                                               

13 Μαΐου 2020

ροή ειδήσεων