ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT
WEB TV, Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ

H πρόταση αφορά την αξιοποίηση της Κύπρου στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, μετά το BREXIT. Το νομικό πλαίσιο στην ΕΕ το οποίο προβλέπει την δημιουργία Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας απορρέει από την Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, πολιτικές διαφορές ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη δεν ευνοούσαν την διαμόρφωση μιας τέτοιας Κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής με ανάλογες δομές. Μετά την απόφαση του Ην. Βασιλείου για έξοδο από την ΕΕ (BREXIT), οι πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ σε αμυντικά θέματα και η αστάθεια, επαναφέρουν στο προσκήνιο δυναμικά πλέον την συζήτηση για Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας στην ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι:

α) το νομικό πλαίσιο ευνοεί την σύσταση και λειτουργία κοινών δομών αμυντικής ολοκλήρωσης εντός της ΕΕ, είτε από το σύνολο, είτε από αριθμό Κρατών-Μελών
β) Ένα από κύρια γεωπολιτικά σημεία ενδιαφέροντος είναι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Η Κύπρος λόγω της θέσης της, αλλά και των έντονων ενεργειακών εξελίξεων που θα διαμορφώσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των Ευρωπαϊκών συμφερόντων και διά μέσου τους, των δικών της συμφερόντων.

Οι κίνδυνοι ασφάλειας και η αστάθεια στην Αν. Μεσόγειο θα συνεχιστούν και ταυτοχρόνως δημιουργείται κενό ασφάλειας και πληροφόρησης που παρείχε το Ην. Βασιλείου προς την ΕΕ, εκμεταλλευμένο και τις στρατιωτικές βάσεις του στην Κύπρο. Στα δύο χρόνια που θα διαρκέσει ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου η Κύπρος μπορεί να καταρτίσει και να προωθήσει από τώρα την ανάδειξη του δικού της ρόλου στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Άλλωστε, οι στρατηγικές επιδιώξεις του Ην. Βασιλείου εκτός της ΕΕ, δεν εξυπακούει ότι θα υπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΕ.

Καταθέτουμε τώρα την πρόταση μας για αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Πρέπει να διαμορφωθούν συμμαχίες εντός της ΕΕ με κράτη μέλη που ενδιαφέρονται να κινηθούν προς την κατεύθυνση της κοινής πολιτικής άμυνας και Ασφάλειας π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός μπορεί να έχει ως αφετηρία αρχικά την σύσταση και εγκατάσταση στην Κύπρο ενός Επιτελείου για την διαχείριση κρίσεων και να περιλαμβάνει ταυτοχρόνως την δημιουργία αμυντικών υποδομών όπως Ναυστάθμου. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Γερμανία αναζητούσε μετεγκατάσταση του στρατιωτικού της αποσπάσματος από την Τουρκία σε άλλη χώρα της περιοχής σε συνδυασμό με την διασφάλιση άλλων υποστηριχτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας.

Πέραν από τα αυτονόητα πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας και θέσεων εργασίας, το πλέον σημαντικό για την Κύπρο είναι η επιδίωξη ενδυνάμωσης του συστήματος ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο γύρω από την Κύπρο, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων απειλών αλλά και κινδύνων που θα αυξάνονται λόγω των ενεργειακών σχεδιασμών.
Πρόκειται για μακρόπνοο σχεδιασμό που απαιτεί την συνεργασία Κυβέρνησης, Γραφείου Ευρωπαίου Επιτρόπου και των Ευρωβουλευτών με την στήριξη των πολιτικών δυνάμεων αλλά και την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων για επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων (π.χ. ζητήματα χρηματοδότησης και υποδομών).

 

Γραφείο Τύπου
12 Μαΐου 2017

ροή ειδήσεων