Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου – Ημερίδα για την Ψηφιακή Τεχνολογία
Ημερίδα για την Ψηφιακή Τεχνολογία
WEB TV, Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

1η Νοεμβρίου 2021

“Έντιμε κύριε Υφυπουργέ

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετίσω την ημερίδα που διοργανώνει το Δημοκρατικό Κόμμα για την Τεχνολογία. Ενός τομέα που τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποτελέσει ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία δυο χρόνια, η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε τη σημασία των τεχνολογικών λύσεων που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας, με τον τομέα της τεχνολογίας να είναι ένας από τους λίγους που συνέχισαν αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του 2020 και το 2021.

Οι προοπτικές της Κύπρου στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα ευοίωνες καθώς τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή αρκετές μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συγκράτηση της ύφεσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στα επόμενα χρόνια στόχος μας θα πρέπει να είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ιδανικό προορισμό για εταιρείες τεχνολογίας.

Πρέπει να πείσουμε για αυτή τη προοπτική έτσι ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας. Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε πως απέχουμε πολύ από αυτό το στόχο. Παρά τη δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας, που ήταν μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, η Κύπρος έχει μείνει πίσω σε ότι αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τόσο σε σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όσο και τις υποδομές της οικονομίας μας. Ιδιαίτερα, το επίπεδο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το κυπριακό κράτος στους πολίτες του, κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

Σήμερα δυστυχώς,

 • η απουσία και έλλειψη σχεδιασμού,
 • η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου,
 • η ελλιπής διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων
 • ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων,
 • και οι ατέρμονες διαδικασίες διαγωνισμών που ξεπερνούν τον κύκλο ανανέωσης της τεχνολογίας καταλήγοντας σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων,

αποτελούν μόνο μερικά από τα εμπόδια μιας σωστής και αποδοτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα κενά και να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις όσο και στις ευκαιρίες που έχει η Κύπρος και η οικονομία του τόπου προχωρώντας έγκαιρα, έξυπνα και σωστά στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε καταρτίσει και παραδώσει στο αρμόδιο Υφυπουργείο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον έντιμο Υφυπουργό Καινοτομίας για την εδώ παρουσία σου, αλλά και για τις προσπάθειες που προσωπικά καταβάλλει για την προώθηση του τομέα.

Η πρόταση μας έχει τον τίτλο «e–Cyprus» και βασίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως:

 1. Τη Δημιουργία μιας Κυβερνητικής ιστοσελίδας για όλα τα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες. Να καταργηθούν οι 188 ξεχωριστές κυβερνητικές ιστοσελίδες για εξοικονόμηση πόρων, χρημάτων και τη διευκόλυνση των πολιτών.
 1. Να δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα (Portal) για τους Δημοσίους Υπαλλήλους όπου θα μπαίνουν όλες οι ανακοινώσεις που τους αφορούν, όλες οι εγκύκλιοι, όλα τα εγχειρίδια και όλες οι διαδικασίες προσφορών.
 1. Να δημιουργηθεί μια Ειδική πλατφόρμα για Πολίτες και Επιχειρήσεις για να μπορούν να υποβάλλουν όλες τις σχετικές αιτήσεις για άδειες, βεβαιώσεις, επιδόματα, πιστοποιητικά και να τα λαμβάνουν όλα, ηλεκτρονικά.
 1. Να προχωρήσει ο Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου.
 1. Να υπάρχει αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών αναμεταξύ των υπηρεσιών – δηλαδή, να απαιτείται μια και μοναδική καταχώριση δεδομένων από τους πολίτες για όλες τις υπηρεσίες.
 1. Να υπάρχουν αυτόματοι έλεγχοι και αυτόματες ενέργειες για την αποφυγή περιττών αιτημάτων.

Σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας. Ανταγωνιστικές σε εμάς χώρες επενδύουν στη προσέλκυση αυτών των οργανισμών. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα κενά μας ως χώρα και να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις όσο και στις ευκαιρίες που έχει η Κύπρος. Η οικονομία του τόπου πρέπει να προχωρήσει έγκαιρα, έξυπνα και σωστά στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας.

Θα πρέπει να κινηθούμε στοχευμένα και με ταχύτητα για να καταφέρουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον αυτών των εταιρειών, έναντι του ανταγωνισμού. Η πολιτεία πρέπει να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου και την ενίσχυση του πλαισίου για ξένες επενδύσεις.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προσέλκυση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο,

 • θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα για προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού από άλλες χώρες, αφού για οργανισμούς τόσο εξειδικευμένους, όσο οι εταιρείες τεχνολογίας, οι ανάγκες είναι συνεχείς και δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω άλλων ειδικοτήτων.
 • Είναι αναγκαία η απλοποίηση των διαδικασιών για εργοδότηση προσοντούχων ατόμων από τρίτες χώρες, ως επίσης
 • Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε το να επιτρέπεται η εργοδότηση της/του συζύγου τέτοιων στελεχών – ένας παρωχημένος περιορισμός που παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
 • Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό οι άδειες εργασίας να μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά, ώστε να αποφεύγεται αχρείαστη και χρονοβόρα ταλαιπωρία.

Φίλες και φίλοι,

H βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Κύπρο θα είναι καθοριστική για το μέλλον μας. Αυτή η ανάπτυξη θα έρθει μόνο μέσω της προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίων. Θέλουμε τις εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, όχι μόνο για τα έσοδα που μπορούν να μας φέρουν, αλλά και για τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργήσουν με τους άλλους τομείς της οικονομίας.

Τα πιο πάνω επιβάλλεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων της πολιτείας, αφού τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία εάν η Κύπρος εξελιχθεί σε τεχνολογικό κέντρο, θα είναι τεράστια τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Κλείνοντας θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς τις ομάδες παραγωγής πολιτικής του κόμματος για την διοργάνωση της σημερινής ημερίδας”.

Γραφείο Τύπου

2 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων