Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων
Ανακοινώσεις |

«Προστασία ανασφάλιστων εργαζομένων και
ίδρυση Ταμείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζημιώσεων.»

Έντιμε κύριε Υπουργέ

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Φίλες και φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετίσω την εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων.

Ιδιαίτερα γιατί αυτή η εκδήλωση αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα: την προστασία ανασφάλιστων εργαζομένων μέσω της ίδρυσης Ταμείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζημιώσεων.

Το θέμα της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ευθύνης των Εργοδοτών ταλαιπωρεί δυστυχώς εδώ και δεκαετίες συμπολίτες μας που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες σε εργατικά ατυχήματα για τα οποία ευθύνη έχουν ανασφάλιστοι εργοδότες.

Η ευθύνη ασφαλώς βαραίνει την Πολιτεία για την χρονίζουσα και απαράδεκτη κατάσταση που αφορά τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλιση Εργοδοτών. Συγκεκριμένα, παρά την ύπαρξη νόμου που προστατεύει τους ανασφάλιστους εργαζομένους από εργατικά ατυχήματα, το κράτος για δεκαετίες δεν έχει προχωρήσει στην σύσταση του Ταμείου που θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση αυτών των εργαζομένων για την ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από κινδύνους οι οποίοι θα καλύπτονταν από την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται από το Νόμο στην περίπτωση που:

(α) Η ασφαλιστική εταιρεία αδυνατεί να εξοφλήσει τις οφειλές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου·

(β) η επαγγελματική ασθένεια προήλθε μετά από την απασχόληση του εργοδοτουμένου σε διάφορους εργοδότες και δεν είναι δυνατό να καθοριστεί με ακρίβεια ποιος από τους εργοδότες και μέχρι ποιου βαθμού ευθύνεται να καταβάλει την αποζημίωση.

Σήμερα, ως αποτέλεσμα της μη ορθής και ελλιπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, πολλά θύματα εργατικών ατυχημάτων είναι ακάλυπτα λόγω ανασφάλιστων εργοδοτών. Ως αποτέλεσμα παραμένουν χωρίς αποζημιώσεις με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν είναι αποδεκτή. Είναι ευθύνη όλων μας και πρωτίστως της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να διορθωθεί η σημερινή προβληματική κατάσταση. Να υπάρξει δηλαδή, αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τη προστασία των θυμάτων εργατικών ατυχημάτων.

Στο σημείο αυτό όμως θα ήταν χρήσιμο να σημειώσουμε πως το θέμα της προστασίας ανασφάλιστων εργαζομένων είναι άμεσα συνδεδεμένο με ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας: αυτό της αδήλωτης εργασίας. Δυστυχώς, η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μας. Ακόμη χειρότερα, η πλειοψηφία των αδήλωτων εργαζομένων ανήκει στις πλέον ευάλωτες ομάδες εργαζομένων όπως,

  • άνεργοι,
  • εποχιακοί,
  • φοιτητές,
  • νέοι αυτοαπασχολούμενοι και
  • μετανάστες.

Πρόκειται για ανθρώπους που συνήθως δεν έχουν την δύναμη να διαπραγματευτούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Κύπρου η μετανάστευση και η διακίνηση ευρωπαίων εργαζομένων τροφοδοτούν το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, κυρίως στους κλάδους

  • των κατασκευών,
  • της γεωργίας και
  • του επισιτισμού,

ενώ παράγοντες όπως η ψηλή ανεργία, το μικρό μέγεθος της επιχείρησης και το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης συμβάλλουν στην ενίσχυση της μαύρης εργασίας.

Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας είναι μια περίπλοκη και δύσκολη πρόκληση, ειδικά όταν μια χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση όπως αυτή που αντιμετώπισε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Ως εκ τούτου, και παρά τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί, τόσο διαχρονικά όσο και τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Η ουσιαστική αντιμετώπιση τόσο του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, όσο και της προστασίας των ανασφάλιστων εργαζομένων, αποτελούν τις προκλήσεις που βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας Απαιτούμε μια υγιή, ελεύθερη και ευέλικτη αγορά εργασίας, με επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Το εργατικό προσωπικό μιας χώρας, αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Δημοκρατικό Κόμμα, έχουμε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας, τα θέματα που αφορούν την ευημερία των εργαζομένων. Αποτελεί πεποίθηση μας πως μέσω αυτής της ευημερίας προκύπτουν, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Είμαι σίγουρος πως τα θέματα αυτά αποτελούν προτεραιότητα και για την Κυβέρνηση και θα ήθελα από το βήμα αυτό να δηλώσω την ετοιμότητα μας για στήριξη των όποιων πρωτοβουλιών προτίθεται να πάρει για αντιμετώπιση τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα ακόμη μία φορά να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων για την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.

Σας ευχαριστώ

Γραφείο Τύπου

30 Μαΐου 2023

ροή ειδήσεων