Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει την σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία, για το έτος 2023 το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε στα €918,7 εκ. ή 3.1% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος στα €23.036,4 εκ. ή 77,3%. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν από διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για την πορεία της Κυπριακής Οικονομίας.

Οι αριθμοί αυτοί, είναι το αποτέλεσμα της συνετής πολιτικής που εφάρμοσε η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη κατά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής της, προτεραιοποιώντας τις ανάγκες της κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δημοσιονομικό πλεόνασμα επιτεύχθηκε παρά την σημαντική αύξηση  των συνολικών δαπανών οι οποίες κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.213,3 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €11.995,1 εκ. σε σύγκριση με €10.781,8 εκ. το 2022. Αφού σημαντική αύξηση κατά €1.374,0 εκ. (+11,9%) με €12.913,8 εκ. σε σύγκριση με €11.539,8 εκ. το έτος 2022, σημείωσαν και τα συνολικά έσοδα του κράτους.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζει, την ικανοποίηση του για τα πιο πάνω αποτελέσματα και δηλώνει την ετοιμότητα του να συμβάλει εποικοδομητικά στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες θα στηρίζουν όλους όσοι έχουν πραγματική ανάγκη, παραμένοντας την ίδια ώρα σταθερά και με συνέπεια προσηλωμένο στον άξονα της σωστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γραφείο Τύπου

22 Απριλίου 2024

ροή ειδήσεων