Χαιρετίζουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την Πάταξη της Διαφθοράς
Ανεξάρτητη Αρχή Πάταξης της Διαφθοράς Διαφθορά
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει την ψήφιση του νόμου για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς.

Ιδιαίτερα εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την συμπερίληψη των απαιτήσεων που είχαμε θέσει ως προς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Αρχής.

Υπενθυμίζουμε πως το αρχικό νομοσχέδιο προνοούσε,

  1. Τα Μέλη της Αρχής να διορίζονται από τον ΠτΔ και επομένως, να είναι ευάλωτα στην επιρροή του και την εύνοια του για την επιλογή και τον διορισμό τους.

Το ΔΗΚΟ απαίτησε και πέτυχε τα μέλη της Αρχής να επιλέγονται από ένα άλλο ανεξάρτητο θεσμό – το γνωμοδοτικό συμβούλιο – και όχι από την Κυβέρνηση, ενισχύοντας και τον ρόλο της Βουλής.

Επίσης, το αρχικό νομοσχέδιο προνοούσε,

  1. Ότι η Αρχή δεν θα είχε οποιαδήποτε ουσιαστική εξουσία και αρμοδιότητα.

Το ΔΗΚΟ απαίτησε και πέτυχε η Αρχή να έχει πραγματικές ανακριτικές και ερευνητικές εξουσίες με την δυνατότητα κλήτευσης μαρτύρων και λήψης μαρτυρίας.

Με τις παρεμβάσεις του το ΔΗΚΟ συνέβαλε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός και αποτελεσματικός θεσμός ο οποίος πλέον μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της πάταξης της διαφθοράς και αποκατάστασης της φήμης της Κύπρου.

Η θέσπιση της Αρχής είναι ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Όμως ο κάθε θεσμός είναι όσο αποτελεσματικός όσο και τα μέσα και οι υποδομές που έχει στη διάθεση του για να επιτελέσει το έργο του.

Θεωρούμε πως η Αρχή Πάταξης της Διαφθοράς πρέπει να έχει και τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει.

Το ΔΗΚΟ ζητεί και αναμένει την κατάθεση ειδικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού τον ερχόμενο Ιούνιο, έτσι ώστε να μπορέσει η Αρχή να ξεκινήσει το έργο της.

Για να μπορέσει να έχει όλα εκείνα τα μέσα και εργαλεία που χρειάζεται για να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, ως είναι η αποστολή της.

Γραφείο Τύπου

18 Φεβρουαρίου 2022

ροή ειδήσεων