Χαιρετίζουμε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον οίκο Fitch
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε BBB+ διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές.

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία της κυπριακής οικονομίας η οποία αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες πιστωτικές μετρήσεις, τους μειωμένους κινδύνους του τραπεζικού τομέα, την απομόχλευση Ιδιωτικού Τομέα, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και την μείωση του Δημοσίου Χρέους. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την συνετή, υπεύθυνη και σοβαρή διαχείριση της οικονομίας από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή οικονομία και μια σταθερή και αναπτυξιακή πορεία, προτείνοντας πολιτικές προς όφελος όλων και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Γραφείο Τύπου

08 Ιουνίου 2024

ροή ειδήσεων