Χαιρετισμός Προέδρου Δημοκρατικού Κόμματος, κ.Νικόλα Παπαδόπουλου
Στήλη Προέδρου |

Έναρξη εκστρατείας ΔΗΚΟ-ΓΟΔΗΚ «Προχωρώ», για τη διεκδίκηση ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στα κυβερνητικά αξιώματα

Η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες ανέλιξης αποτελούν ευθύνη όλων μας. Ανδρών και Γυναικών.

Το Δημοκρατικό Κόμμα μαζί με την Γυναικεία Οργάνωση ΓΟΔΗΚ σχεδιάζει και υλοποιεί εκστρατείες οι οποίες στοχεύουν, τη διαφώτιση και την άσκηση πίεσης στην εκτελεστική εξουσία.

Στόχος μας η ώθηση και η ενθάρρυνση της ίσης εκπροσώπησης των φύλων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Σήμερα εξαγγέλλουμε την έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας «Προχωρώ», με θέμα την «Υπο-εκπροσώπηση της γυναίκας, σε Κυβερνητικά Αξιώματα».

Στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρο, η γυναίκα υποεκπροσωπείται στη διακυβέρνηση.

Η ισοτιμία ανάμεσα στα φύλα δεν έχει επιτευχθεί παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα.  Απαιτούνται πολύ περισσότερα.

Μεγαλύτερη αδυναμία, η απουσία οράματος και πολιτικής βούλησης, από εκείνους που έχουν την ευθύνη υλοποίησης πολιτικών.

Ένα κράτος που έχει αποτύχει στην ίση εκπροσώπηση της γυναίκας σε ηγετικές θέσεις, είναι ένα δυσλειτουργικό κράτος.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση  που σχεδιάζει στρατηγικές, κυρίως μέσα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν τις εφαρμόζει αποτελεσματικά.

Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς.

Το λένε διεθνείς φορείς και οργανισμοί: 

 • Σε ότι αφορά τη συμμετοχή γυναικών σε υπουργικά συμβούλια, η Κύπρος παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις, από χώρες όπως η Τουρκία, το Σουδάν και το Αφγανιστάν.
 • Στην αναφορά “Women in Politics” του “UN Women” το 2019 η Κύπρος βρισκόταν στην 108η θέση.

Σήμερα με μόνο μία γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε πέσει στην 149η θέση.

 • Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE), η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(με συνολική βαθμολογία, για το 2019, 56,3 ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος που αντανακλά την πρόοδο στα ζητήματα  ισότητας ανέρχεται στις 67,4 μονάδες).

 • Ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων, με την Κύπρο, το 2019, να σημειώνει βαθμολογία, 28,2 μονάδες.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο.

Για όλα αυτά, τα σχόλια της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (CEDAW) για την Κύπρο, δεν ήταν καθόλου κολακευτικά.

Αντιθέτως διαπιστώνει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία εμποδίζουν την περαιτέρω προώθηση της Ισότητας.

Για το Δημοκρατικό Κόμμα ο τομέας της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα ευθύνης και σε ηγετικές θέσεις της διακυβέρνησης αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.

Είναι η ώρα να κάνουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά:

 • Την Βία κατά των γυναικών
 • Το Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
 • Την εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή
 • Την ισότιμη πρόσβαση σε μηχανισμούς δικαιοσύνης και νομικών παραπόνων.
 • Την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση.
 • Την εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού (gender budgeting).
 • Την εξάλειψη νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας
 • Την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλα τα προγράμματα και πολιτικές (gender mainstreaming).
 • Την αποτελεσματική ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων και Κοινοτήτων
 • Την προώθηση μέτρων, ώστε σύγχρονοι σχεδιασμοί για την εκπλήρωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, να στηρίζονται στη λογική της ισότητας των φύλων.

Στόχος μας, να συμβάλουμε εποικοδομητικά στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους.

ΜΑΖΙ να προχωρήσουμε ΜΠΡΟΣΤΑ.

ροή ειδήσεων