Χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης του μεταναστευτικού η κυβέρνηση, παρόλο που είχε γνώση των κινδύνων από το 2018
Ανακοινώσεις |

Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στην Κύπρο, βαραίνει την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, η οποία έρχεται, με μεγάλη καθυστέρηση, να συζητήσει το πρόβλημα. 

Παρά το γεγονός ότι γνώριζε, τουλάχιστον εδώ και δυο χρόνια τους κινδύνους των μεταναστευτικών ροών και των ύπουλων τουρκικών σχεδιασμών, εντούτοις περιορίστηκε σε διακηρύξεις και λόγια κενά περιεχομένου. 

Απόδειξη ότι η κυβέρνηση γνώριζε το μέγεθος του κινδύνου, αποτελούν και αναφορές του τότε Υπουργού Εσωτερικών, τον Μάρτιο του 2018, στο πλαίσιο και του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, που είχε αρχίσει τη συζήτηση της μεταναστευτικής κρίσης. 

Πέρασαν δυο χρόνια, χωρίς η κυβέρνηση να προβεί σε κανένα σχεδιασμό, σε κανένα μέτρο. Είναι πραγματικά θλιβερό να αυτό-παρουσιάζεται απλά ως σχολιαστής μιας πραγματικότητας και να μην αντιλαμβάνεται ότι οι κυβερνήσεις δεν εκλέγονται για να λειτουργούν ως σχολιαστές, αλλά για να δρουν προληπτικά ή τουλάχιστον έγκαιρα, προστατεύοντας το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. 

Γραφείο Τύπου

06 Μαρτίου 2020

ροή ειδήσεων