Χρ. Ερωτοκρίτου: Άμεσα οφέλη από την έλευση του φυσικού αερίου και τις προωθούμενες ΑΠΕ για την οικονομία και τον καταναλωτή
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Εξετάσαμε σήμερα τον προϋπολογισμό για το έτος 2023-2024 όπως υποβλήθηκε και επεξηγήθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών περιεγράφηκε με πάσα λεπτομέρεια ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του Υπουργείου σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν τον καταναλωτή, το επιχειρείν αλλά και εκείνα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας του κράτους ενώ περαιτέρω απαντήθηκαν με ακρίβεια όλες οι ερωτήσεις των πολιτικών κομμάτων.

Είναι για πρώτη φορά που έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση από Υπουργό Ενέργειας ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2024 θα έχουμε την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, θα παράγουμε δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια από καύση φυσικού αερίου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τα θετικά επακόλουθα, οικονομικά και περιβαλλοντικά, που αυτό συνεπάγεται για τον τόπο και συγκεκριμένα για τον καταναλωτή.

Θέλουμε την ίδια στιγμή να χαιρετίσουμε την ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία με την οποία το Υπουργείο προωθεί το σχέδιο « Φωτοβολταϊκά για όλους», κάτι που επίσης ενισχύει την οικονομία και την κοινωνία του τόπου. Αξιοσημείωτο δε, ότι ο ίδιος ο Υπουργός δήλωσε πως το κονδύλι που υπολογίστηκε στον προϋπολογισμό για το εν λόγω σχέδιο δεν αντιμετωπίζεται δογματικά από το Υπουργείο αλλά ανάλογα με τη ζήτηση που θα έχει το σχέδιο θα είναι εφικτή και η διεύρυνση τόσο του αριθμού των αιτητών όσο και του σχετικού κονδυλίου που πρόκειται να διατεθεί.

Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι η έλευση του φυσικού αερίου αλλά και η αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις προωθούμενες ΑΠΕ εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη θα έχει άμεσο οικονομικό όφελος η οικονομία και ο καταναλωτής, όχι μόνο στις τιμές ενέργειας που πληρώνει αλλά και στην σταδιακή απάμβλυνση του προστίμου που πληρώνουμε ενόψει του ότι υπερβαίνουμε τους στόχους των ρύπων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την ΕΕ.

Για πρώτη φορά ακούμε και συζητούμε πλέον για τον χρονικό ορίζοντα που θα ξεκινήσει να μειώνεται αυτό το χαράτσι που πληρώνει ο κύπριος καταναλωτής για το κόστος των ρύπων αντί να συζητούμε την αύξηση του. Κι όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά  και ως εκ τούτου χαιρετίζουμε όλες τις ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο Εμπορίου για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Γραφείο Τύπου – 3 Νοεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων