Χρ. Ερωτοκρίτου: Μια νέα νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει νέους ορίζοντες για τον μικρομεσαίο, για τον νεαρό επιχειρηματία
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Απλοποίηση διαδικασίας υποβολής ελεγμένων λογαριασμών μικρών εταιρειών

«Υπάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία από το 2012 η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πιο απλοποιημένες και φιλικές προς τον μικρό επιχειρηματία χρήστη έτσι ώστε να υποβοηθείται το επιχειρείν και να υποβοηθούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων.

Εντοπίσαμε αυτό το κενό στη δική μας νομοθεσία και γι’ αυτό τον λόγο προχωρήσαμε με δική μας πρόταση νόμου την οποία συνυπογράφει ο κος Κουλλά και της οποίας έχει ολοκληρωθεί σήμερα η συζήτηση.

Πρόκειται για μια νέα νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει νέους ορίζοντες για τον μικρομεσαίο, για τον νεαρό επιχειρηματία.

Το διοικητικό κόστος που θα έχουν οι επιχειρήσεις μέχρι ενός μεγέθους για να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς στο Τμήμα Φορολογίας θα απλοποιούνται και αναμένουμε ότι θα μειωθεί και το κόστος που θα πρέπει να καταβάλουν σε ελεγκτικά γραφεία για την ετοιμασία των ετήσιων καταστάσεων.

Με αυτό τον τρόπο δεν βοηθούμε μόνο τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά βοηθούμε και ενθαρρύνουμε και δίνουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους νέα επιχείρηση, αφαιρώντας ένα πολύ μεγάλο βαρίδι οικονομικού αλλά και διοικητικού κόστους που αφορά στην ετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών.

Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι αναμέναμε πως αυτή η πρόταση θα προερχόταν από κυβερνητική πρωτοβουλία, παραταύτα το υφιστάμενο κενό θα συμπληρωθεί με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι συγκεντρώνει αρκετά μεγάλη πλειοψηφία αν όχι ομοφωνία για την οποία ευελπιστούμε.

Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε στο μέλλον με άλλες παρόμοιου τύπου προτάσεις νόμου γιατί στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε διαδικασίες με διαφάνεια και να εκσυγχρονίσουμε διαδικασίες στην Κύπρο που δυστυχώς δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς και το ίδιο επίπεδο που ακολουθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Γραφείο Τύπου

10 Μαϊου 2022

ροή ειδήσεων