Χρ. Ορφανίδης: Πρωταρχικός στόχος για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων
Ανακοινώσεις |

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κατά της διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2022, με θέμα τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, o πρωταρχικός στόχος για το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του Υπουργείου. 

Καταρχάς ευχαριστήσαμε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το ενδιαφέρον που έδειξε σχετικά με την Γ’ Φάση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για την έναρξη των εργασιών για κατασκευή του δρόμου, κάτι που εξαγγέλθηκε προηγουμένως από διάφορους αλλά έμειναν στις εξαγγελίες. Τον ευχαρίστησα δε ιδιαίτερα για την πλήρη ενημέρωση που ετύγχανα για τις διαδικασίες, γιατί ήταν ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκα ουσιαστικά και όχι επιφανειακά.

Θέσαμε το θέμα των ηχοπετασμάτων σε διάφορα σημεία των αυτοκινητόδρομων και των ηλεκτροφωτισμών σε διάφορες εξόδους αυτών, κάτι που θα υλοποιηθεί μέσα από τον προϋπολογισμό του 2023 και συγκεκριμένα στις εξόδους Χοιροκοιτίας και Ζυγίου.

Επαναλάβαμε τη θέση μας, όσο αφορά τα αλιευτικά καταφύγια και τονίσαμε ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η προέκταση των βραχιόνων και όχι μόνο η εκβάθυνση, γιατί δεν είναι λύση η εκβάθυνση μόνο.

Αναφερθήκαμε στους σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και ότι αυτοί, όταν προχωρήσουν με την κατασκευή τους, δεν πρέπει να επηρεάζουν καταστήματα και περίπτερα στις εξόδους των αυτοκινητόδρομων που προσφέρουν υπηρεσίες .

Ερωτήσαμε μέχρι που ευρίσκεται η διαδικασία ανάδειξης του ψηφιδωτού Λάρνακας, κάτι που εμείς αναδείξαμε και προωθήσαμε και η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στη Λάρνακα.

Τονίσαμε την ανάγκη μεταστέγασης των Ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Λάρνακα και θέσαμε επίσης το θέμα της ανεξέλεγκτης κατασκευής κυρτωμάτων που τα πλείστα κατασκευάζονται χωρίς προδιαγραφές ενώ στο εξωτερικό τα αφαιρούν λόγω των κινδύνων στην υγεία μας,  αλλά και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η μη τήρηση των σωστών προδιαγραφών, προκαλεί φθορές στα οχήματα, εκπέμπονται σωματίδια από την τριβή και τα φρένα των αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν παθήσεις στα κύτταρα των πνευμόνων του ανθρώπου, και οδηγεί στην ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς η καύση λαδιού των οχημάτων λόγω του απότομου φρεναρίσματος μεταφέρουν στον αέρα βενζόλιο, ξυλόλιο, τολουόλιο και αιθυλοβενζόλιο τα οποία είναι τοξικά για τoν άνθρωπο και το περιβάλλον. 

2 Δεκεμβρίου 2022

Γραφείο Τύπου

ροή ειδήσεων