Χρ. Παντελίδης: Ο εσωτερικός έλεγχος στα Υπουργεία και Υφυπουργεία πρέπει να ενισχυθεί
Ανακοινώσεις |

Δήλωση μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος στα Υπουργεία και Υφυπουργεία πρέπει να ενισχυθεί

Με δική μας πρωτοβουλία, συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου το ζήτημα του Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία, αλλά και η ενίσχυση του έργου και της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Κράτους.

Διαπιστώνονται δύο πράγματα:

  1. Το πρώτο είναι η καθολική αναγνώριση πως, όσο πιο ισχυρός είναι ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή η 2η και η 3η Γραμμή Άμυνας του συστήματος μέσα σε μια διοίκηση, τόσο καλύτερη, πιο χρηστή, πιο αξιοκρατική, πιο διάφανη και πιο καθαρή θα είναι η δημόσια διοίκηση, αλλά και τόσο λιγότερο θα είναι το βάρος που καταλήγει στην 4η Γραμμή Άμυνας, δηλαδή την Ελεγκτική Υπηρεσία.
  1. Το δεύτερο που διαπιστώσαμε είναι ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2021, πριν από τρία χρόνια δηλαδή, ΔΕΝ υλοποιείται στο βαθμό και με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Ενώ, δηλαδή, έχουμε την Εκτελεστική Εξουσία, πριν τρία χρόνια, να παίρνει μια σωστή και επιβεβλημένη απόφαση, διαπιστώνουμε ότι αυτή η απόφαση δεν υλοποιείται όπως θα έπρεπε, κυρίως με ευθύνη του κάθε Υπουργείου και του κάθε Υφυπουργείου ξεχωριστά.

Θέλω να επαναλάβω ότι ο αυξημένος, αποτελεσματικός, σωστός εσωτερικός έλεγχος θα μειώσει και τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, θα μειώσει και τα σκάνδαλα τα οποία παρατηρούνται και θα ενισχύσει τους κανόνες χρηστής διοίκησης σε αυτή τη χώρα.

Επομένως, ως Επιτροπή Ελέγχου, έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του θέματος. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε «Υπουργείο με Υπουργείο» απ’ εδώ και πέρα ως προς το πως εφαρμόζεται αυτή η απόφαση που τους αφορά, έτσι ώστε να συμβάλουμε, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στην βελτίωση της κατάστασης η οποία θα έχει και άμεσο και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στη δημόσια διοίκηση της Κύπρου.

ροή ειδήσεων