Χρ. Παντελίδης: Ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά και αποτελεσματικά
Κανονισμός Πράσινη Γραμμή
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρύση Παντελίδη

Ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά και αποτελεσματικά

“Συζητήσαμε σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης προϊόντων από τα Κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές λόγω παραβιάσεων του «Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής», ο οποίος είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην υπό τουρκική κατοχή επικράτειά της και ακριβώς επειδή η Γραμμή Αντιπαράταξης ΔΕΝ είναι σύνορο.

Είναι προφανές ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής πρέπει να εφαρμόζεται
αυστηρά και αποτελεσματικά.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα. Με αποτέλεσμα, πρώτο, να βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαρκής και μεγάλη παρανομία και, δεύτερο, να πλήττονται οι κυπριακές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος ευνοεί τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα Κατεχόμενα.

Επαναλαμβάνουμε ότι, ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής πρέπει να εφαρμόζεται
αυστηρά και αποτελεσματικά.

Η αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού είναι αποκλειστική ευθύνη και καθήκον των υπηρεσιών του κράτους.

Ως εκ τούτου, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει τις εξουσίες της για εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Γραμμή και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμε την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και σειρά εισηγήσεων των άμεσα επηρεαζόμενων κυπριακών επιχειρήσεων”.

Συνεδριακό Κέντρο
Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων