Χρ. Παντελίδης: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες να ενημερώσουν επισήμως εάν τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης στην Κύπρο διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρύση Παντελίδη

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου έγινε συζήτηση επί της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Δεκέμβριος 2022) για το Τμήμα Δασών και τη Διαχείριση των Συμβάσεων για Πτητικά Μέσα Πυρόσβεσης.

Πολλά είναι τα προβληματικά ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επί των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Όμως, αυτό που κυριάρχησε στη συζήτηση είναι αναφορές κάποιων ειδικών και αρμοδίων για παντελή απουσία πιστοποιήσεων των πτητικών μέσων που έχουν ενοικιαστεί σχετικά με θέματα ασφάλειας των πτήσεων. Θέμα ασφάλειας των πτήσεων τίθεται και στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (σελ. 31).

Άλλοι ειδικοί και αρμόδιοι διαβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τα πιστοποιητικά που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

Προσωπικώς, δεν είμαι σε θέση να κρίνω και ούτε η Επιτροπή Ελέγχου έχει την κατάρτιση ή τις γνώσεις να κρίνει, εάν τα πτητικά μέσα που επιχειρούν και θα επιχειρούν στην Κύπρο είναι ασφαλή.

Ως εκ τούτου, έχοντας ακούσει όσα λέχθηκαν εντός της Επιτροπής, από όλες τις πλευρές, είμαι υποχρεωμένος να καλέσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρμόδιο Υπουργό να επιληφθούν άμεσα του θέματος και να ζητήσουν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους να ενημερώσουν επισήμως και εγγράφως το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εάν τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης τα οποία επιχειρούν στην Κύπρο διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και ειδικά τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων.

Γραφείο Τύπου

30 Μαρτίου 2023

ροή ειδήσεων