Χρ. Σαββίδης – Πρόταση νόμου για εφαρμογή της ιερακοθηρίας
Ανακοινώσεις |

Ο βουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΚΟ., κ. Χρύσανθος Σαββίδης θέλοντας να βοηθήσει τους γεωργούς που δεινοπαθούν από τον ανεξέλεγκτο αριθμό ειδών άγριας πανίδας (φάσσες, κορακοειδή και σπουργίτια) τα οποία προκαλούν ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, έστειλε στις 4 Οκτωβρίου 2023 επιστολή στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για προστασία και αποζημίωση των γεωργικών καλλιεργειών.

Η απαντητική επιστολή που έλαβε από την υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του ταμείου Θήρας δεν προβλέπεται οποιοδήποτε κονδύλι για αποζημιώσεις ζημιών που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα άγρια πτηνά, αλλά και σύμφωνα με τον νόμο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων δεν μπορεί να επιτραπεί το κυνήγι σε καμία περιοχή των Κοινοτήτων Έμπας, Λέμπας και Κισσόνεργας.

Ως εξ όλων των προαναφερομένων, ο κ. Σαββίδης κατέθεσε πρόταση νόμου στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τροποποίηση του υπάρχοντος νόμου περί προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων ώστε να περιλαμβάνεται πρόνοια για εφαρμογή της ιερακοθηρίας με την οποία θα είναι δυνατός ο έλεγχος του πληθυσμού ειδών άγριας πανίδας ή αδέσποτων περιστεριών που προκαλούν ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, σε περιοχές που είναι προστατευόμενες και δεν επιτρέπεται το κυνήγι.


Γραφείο Τύπου

29 Ιανουαρίου 2024

ροή ειδήσεων