Χρ. Σενέκης: Ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες
άτομα με αναπηρίες Επιτροπή Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Ουσιαστική στήριξη για άτομα με αναπηρίες

“Στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συζητήθηκε, σήμερα, η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης και δημιουργίας κατάλληλων δομών για άτομα με αναπηρίες, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Ο πλέον ενδεικτικός δείκτης του επιπέδου πολιτισμού κάθε κοινωνίας είναι το επίπεδο και η ποιότητα στήριξης, που παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Το γεγονός ότι, σήμερα, το Κράτος συμπεριφέρεται στα άτομα αυτά, όταν συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, ως να μην υπάρχουν, δεν τιμά κανέναν μας.

Γι’ αυτό, απαιτούμε άμεσα να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την εκτελεστική εξουσία:

α) Για την καταγραφή των ατόμων, των αναγκών και των υπαρχουσών δομών ανά επαρχία.

β) Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

γ) Τη δημιουργία κατάλληλων δομών, που θα παρέχουν -μεταξύ άλλων- την απαραίτητη εξατομικευμένη δια βίου μάθηση”.

Γραφείο Τύπου

16 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων