Χρ. Σενέκης – Παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2024
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Παρουσιάστηκε σήμερα στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2024.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση 11,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του.

Ο υπουργός έκανε μια εκτεταμένη παρουσίαση των δράσεων του υπουργείου Εσωτερικών για την επερχόμενη χρονιά, που αφορούν:

α) Στη στεγαστική πολιτική και στην αναζωογόνηση της υπαίθρου,

β) Στο Μεταναστευτικό,

γ) Στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

δ) Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση των διαδικασιών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,

ε) Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και

στ) Στην Πολιτική Προστασία.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού έχουν αναληφθεί μέτρα που έχουν μειώσει κατά 33% τις εισροές μεταναστών, την ίδια ώρα που στην ΕΕ παρατηρείται αύξηση 19% στις μεταναστευτικές ροές.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στις αποχωρήσεις μεταναστών, που ξεπερνά το 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή και επιμονή σε μέτρα που αποδεδειγμένα πλέον αποδίδουν, για να φθάσουμε σε αριθμούς μεταναστών που να συνάδουν με τις πεπερασμένες δυνατότητες του κυπριακού κράτους.

Στο πλαίσιο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, στη βάση της παροχής κινήτρων για αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων, ως ΔΗΚΟ, έχουμε εισηγηθεί την παραχώρηση συντελεστή δόμησης σε αγροτικά τεμάχια που γειτνιάζουν με τις οικιστικές ζώνες κοινοτήτων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται για σκοπούς ανέγερσης κατοικιών από πρώτου βαθμού συγγενείς των ιδιοκτητών.

Ως ΔΗΚΟ, έχουμε αναδείξει:

α) Την ανάγκη επαναφοράς της παραχώρησης αντισταθμιστικού οικοπέδου σε δικαιούχους που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές οικίες ή έχουν ανεγείρει κατοικίες σε τουρκοκυπριακή γη,

β) Την ανάγκη αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους των παροχών στα προγράμματα προσφυγικής πολιτικής,

γ) Την υποστελέχωση στην Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων και τις εξοντωτικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτήσεων, και

δ) Την ανάγκη αντικατάσταση των απαρχαιωμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε προσφυγικούς οικισμούς και την τοποθέτηση ξεχωριστών κεντρικών διακοπτών ανά κατοικία.

Τέλος, ζητήσαμε ενημέρωση ως προς την πρόθεση υλοποίησης της πρότασης που έγινε προσφάτως από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και αφορά στη διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνταν για δεκαετίες στην περιοχή Μακένζυ και με την οποία πρόταση το κράτος θα εισπράττει ετησίως ένα εκ. ευρώ.

Ως ΔΗΚΟ, χαιρετίζουμε τη βαθιά γνώση του υπουργού Εσωτερικών και των συνεργατών του για τα προβλήματα που υπάρχουν, την ευαισθησία του στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά και την ετοιμότητά του να συζητήσει προτάσεις και εισηγήσεις που προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα.

Γραφείο Τύπου

27 Νοεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων