Χρ. Σενέκης – Στεγαστική βοήθεια για τους υγειονομικούς λειτουργούς
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Μη υπολογισμός υπερωριακής αποζημίωσης υγειονομικών λειτουργών κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας, για σκοπούς εισοδηματικών κριτηρίων στο πλαίσιο της προσφυγικής στεγαστικής βοήθειας

Στη σημερινή συνεδρία της Κ.Ε Προσφύγων ξεκίνησε η συζήτηση της πρότασης νόμου που καταθέσαμε και αφορά στον μη υπολογισμό υπερωριακής αποζημίωσης υγειονομικών λειτουργών, κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, για σκοπούς εισοδηματικών κριτηρίων για στεγαστική βοήθεια στο πλαίσιο της προσφυγικής πολιτικής.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 10.3 του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου και να εγκρίνει όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στην πρόταση νόμου.

Το συγκεκριμένο άρθρο δίδει την εξουσία στον υπουργό Εσωτερικών σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εγκρίνει την παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους νοουμένου ότι αιτιολογεί την απόφασή του.

Ως εκ τούτου, όλοι οι υγειονομικοί λειτουργοί των οποίων οι αιτήσεις είτε εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν είτε εκκρεμούν προς εξέταση στην υπηρεσία Μερίμνης, θα εγκριθούν και θα λάβουν την προβλεπόμενη στεγαστική βοήθεια.

Γραφείο Τύπου

20 Ιουνίου 2023

ροή ειδήσεων