Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων
Χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων
Ανακοινώσεις |

Το υφιστάμενο σύστημα χρηματοδότησης των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπου η χορηγία δίδεται ολόκληρη στην αρχή του χρόνου, είναι το πιο σωστό και το πιο πρακτικό. Οτιδήποτε άλλο είναι πιο περίπλοκο και νομικά ανεφάρμοστο.

Τα άρθρα 4(3)(β) και 4(4)(α) του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου είναι ξεκάθαρο:

4(3)(β): η τακτική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών.

4(4)(α): η έκτακτη χορηγία δίνεται 3 μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Επομένως η εισήγηση να γίνει επαναϋπολογισμός της χορηγίας, μετά τις εκλογές είναι παράνομη και ανεφάρμοστη.

Παρομοίως, η εισήγηση να δίνεται η χορηγία με δυο δόσεις δεν λύνει το «πρόβλημα» αφού δεν μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε επαναϋπολογισμός της χορηγίας στη βάση των νέων ποσοστών των κομμάτων.

Σημειώνεται πως καμία η χορηγία ΔΕΝ δίνεται στα κόμματα τους πρώτους 6 μήνες της κοινοβουλευτικής πενταετίας.

Η πρώτη φορά που δίνεται χορηγία στα κόμματα είναι 6 μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές και αυτό σημαίνει πως κανένα κόμμα δεν κερδίζει ή χάνει, στα 5 χρόνια, λόγω της αλλαγής των ποσοστών του στις επόμενες εκλογές.

Επομένως τα χρήματα που δίνονται τους 6 μήνες, μετά τις βουλευτικές εκλογές, είναι τα χρήματα που δεν είχαν δοθεί κατά τους 6 μήνες που ακολούθησαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Κανένα κόμμα δεν παίρνει περισσότερα χρήματα απ’ ότι δικαιούται στην πενταετία.

Όμως, προκύπτουν τέσσερα πραγματικά προβλήματα με την χορηγία των κομμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  1. Η τακτική χρηματοδότηση και η έκτακτη χορηγία που δίνεται για τις βουλευτικές εκλογές πρέπει να συμπτυχθούν και να γίνουν μια χορηγία καθώς κάθε χρόνο τα κόμματα έχουν εκλογές.
  1. Από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός της βουλής έγινε ανεξάρτητος η Βουλή πρέπει να επιχορηγεί μόνο κοινοβουλευτικά κόμματα.

Τα μη-κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγία πρέπει να επιχορηγούνται από την κυβέρνηση από ξεχωριστό κονδύλι, στη βάση κριτηρίων που θα αποφασιστούν.

Τονίζεται πως τα μη-κοινοβουλευτικά κόμματα δεν δικαιούνται χορηγία από το σχετικό κονδύλι της Βουλής, επειδή με βάση το άρθρο 4 του Νόμου η χορηγία υπολογίζεται στη βάση των ποσοστών των τελευταίων εκλογών.

  1. Η Βουλή έχει αυξήσει το εκλογικό μέτρο ένταξης στη βουλή (3.6%), αλλά έχει αφήσει το όριο χρηματοδότησης προς μη κοινοβουλευτικά κόμματα το ίδιο (3%).

Επομένως για πρώτη φορά έχουμε περίπτωση κομμάτων που δεν έχουν πετύχει είσοδο στη βουλή αλλά δικαιούνται χρηματοδότηση (π.χ. το Κίνημα των Κυνηγών).

Επομένως το όριο χρηματοδότησης μη-κοινοβουλευτικών κομμάτων πρέπει να αλλάξει και να γίνει 3.6% για να συνάδει με το εκλογικό μέτρο.

  1. Τα νέα κόμματα που μπαίνουν στη βουλή μένουν χωρίς χρηματοδότηση για 6 μήνες. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ρυθμιστεί με ειδική πρόνοια στο νόμο έτσι ώστε τα νέα κόμματα να μπαίνουν στη βουλή να μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση τους πρώτους έξη μήνες μετά τις εκλογές (εάν το επιθυμούν) με ειδικό συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, μόλις πάρουν την τακτική τους χορηγία στην αρχή του επόμενου έτους.

Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις λύνονται όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.

Γραφείο Τύπου

16 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων