ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ
19 Φεβ 2021 Ανακοινώσεις

Καταθέσαμε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξουσία έκδοσης διαταγμάτων για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού, ούτως ώστε να μπορούν να διοχετεύονται τα αδιάθετα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής σε ουσιώδεις υπηρεσίες σε συνεργασία με τους συναδέλφους Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και Χρίστο Ορφανίδη.

Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση του κινδύνου αλλοίωσης των προϊόντων αλλά και πιθανής πτώχευσης των μικρών γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων του αγρο-διατροφικού τομέα, εισηγούμαστε την ενεργοποίηση της προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Προτείνουμε όπως τα αδιάθετα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα διοχετεύονται σε φορείς του δημοσίου, όπως η Εθνική Φρουρά, τα νοσηλευτήρια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.

Η πρότασή μας αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος και γεωγραφικά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, πρακτικά δεν είναι εφικτό να συμμετέχει στα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διέλευση των προϊόντων σε διασυνοριακό επίπεδο όπου ισχύει το πρόγραμμα «Πράσινες Λωρίδες Κυκλοφορίας» και αφορά την ταχεία διέλευση από καθορισμένα σημεία στα σύνορα, καθώς επίσης στο γεγονός ότι από τα περιοριστικά μέτρα  που έχουν ληφθεί για περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας (κλειστά ξενοδοχεία, χώροι εστίασης κ.ά.) μειώθηκε δραματικά η ζήτηση. Επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στις πολιτικές της την παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 222 του Κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών.

Γραφείο Τύπου

19 Φεβρουαρίου 2021

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media