Δήλωση Χρ. Σαββίδη – Συζήτηση για τη νομοθεσία των ξενόγλωσσων προγραμμάτων των δημοσίων πανεπιστημίων
ξενόγλωσσα προγράμματα Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΕΠΑΚ
Ανακοινώσεις |

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη – Αναπληρωτή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού

Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση των τριών Νομοσχεδίων που σκοπό έχουν να ρυθμίσουν ζητήματα που προνοεί η σχετική νομοθεσία έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) να μπορούν να προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες και κατ’ επέκταση να είναι σε θέση να προσελκύσουν ξένους φοιτητές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Το 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιητικά νομοσχέδια με τα οποία καθορίστηκε το ευρύτερο πλαίσιο προσφοράς προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες από τα τρία Δημόσια Πανεπιστήμια. Οι εν λόγω τροποποιητικοί κανονισμοί, προνοούν, μεταξύ άλλων, ότι για να είναι σε θέση το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ να προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες θα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω Κανονισμών ζητήματα που αφορούν το ύψος των διδάκτρων, τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών και τον καθορισμό των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε αναγκαία την έγκριση των προτεινόμενων Κανονισμών και είμαστε υπέρ της αύξησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των Δημόσιων Πανεπιστημίων μας. Παρόλα αυτά, θα ζητήσουμε να διασφαλιστεί ότι η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται με Παγκύπριες εξετάσεις, στα πρότυπα των εξετάσεων που δίνουν οι υποψήφιοι φοιτητές για τα ελληνόφωνα προγράμματα.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή το θέμα των διδάκτρων, καθώς αυτά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάμεσα σε κύπριους και ευρωπαίους πολίτες και σε πολίτες τρίτων χωρών. Παράλληλα όμως θα πρέπει το ύψος των διδάκτρων να διασφαλίζει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακόμη ένα σοβαρό ερώτημα αποτελεί το ποιοι θα διδάσκουν τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Θα προσληφθούν ξενόγλωσσοι καθηγητές για το σκοπό αυτό ή θα συνεχίσουν οι υφιστάμενοι καθηγητές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα που έχουμε ενώπιον μας δεν είναι και τόσο επιφανειακά, όπως παρουσιάστηκαν σήμερα από κάποιους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Τέλος θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι ως κόμμα τασσόμαστε υπέρ της διεθνοποίησης των Δημόσιων Πανεπιστημίων. Ως κόμμα, επίσης, θα μελετήσουμε όλα τα δεδομένα και θα καταθέσουμε τις κατάλληλες τροπολογίες με σκοπό να διασφαλίζονται όλοι οι προβληματισμοί και ενδοιασμοί που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.  

16 Μαρτίου 2022

ροή ειδήσεων