Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου αναφορικά με την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση
Ανακοινώσεις |

Για εμάς η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο διακηρύξεις στις παγκόσμιες μέρες αλλά είναι και πράξεις. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία τροποποιούμε το νόμο που αφορά τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι να έχουν υποχρέωση οι εργοδότες κατά τη δική μας εισήγηση τόσο οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, όσο και το δημόσιο να καταρτίζουν και να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κώδικα που αφορά την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Επίσης η εν λόγω πρόταση νόμου  προνοεί για τιμωρία των εργοδοτών οι οποίοι αμελούν, παραγνωρίζουν ή δεν ιεραρχούν ως προτεραιότητά τους, να υπάρχει σε εφαρμογή ένας συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς που να αφορά την παρεμπόδιση της παρενόχλησης αλλά και τη διαχείριση της, ώ μη γένει τω, σεξουαλικής παρενόχλησης που μπορεί να επισυμβεί σε ένα χώρο εργασίας.

Χαίρομαι να επισημάνω ότι η πρότασή μας τυγχάνει ευρείας αποδοχής και στήριξης τόσο από κοινωνικούς εταίρους αλλά και από πολλά άλλα κόμματα και αναμένουμε ότι πριν το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου θα εγκριθεί, θα οδηγηθεί στην ολομέλεια και θα υπερψηφιστεί, έτσι ώστε η Κύπρος να έχει ένα ολοκληρωμένο, συνολικό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας.

Γραφείο Τύπου

22 Μαρτίου 2021

ροή ειδήσεων