Δήλωση Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ – S&D) για την οικονομική στήριξη της ΕΕ για την πανδημία: Η πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη
Ανακοινώσεις |
  • Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των €672.5 δισ
  • Αναφορά για νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος

Για την στήριξη των κρατών-μελών από την ΕΕ στην διαχείριση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, η διαπραγμάτευση  ξεκίνησε Ιούλιο του 2020 και οριστικοποιήθηκε τις προάλλες με συμφωνία που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2027) με το ποσό των €672,5 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ μέχρι τώρα, που αποτελεί τον πυρήνα της προσπάθειας ανάκαμψης των οικονομιών στην ΕΕ από την πανδημία και με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ως ο διαπραγματευτής εκ μέρους της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην πολύμηνη και σκληρή διαπραγμάτευση, εκφράζω την ικανοποίηση μου για αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα. Εξαρχής θέσαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: έχουμε μια πρωτοφανή κρίση, με τεράστιες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και απαιτούνται ανάλογα πρωτοφανή μέτρα. Παλέψαμε με επιμονή στις διαπραγματεύσεις και το αποτέλεσμα  μας δικαιώνει αφού κάποια αδιανόητα πριν μερικούς μήνες, έχουν ενσωματωθεί στον Μηχανισμό. Για παράδειγμα, η ΕΕ δανείζεται τα κεφάλαια και όχι τα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης, €312.5 δισεκατομμύρια, προς τα κράτη είναι σε μορφή επιχορήγησης (όχι χρέος). 

Κύπρος

Τώρα, η πρωτοβουλία ανήκει στα κράτη μέλη που θα πρέπει να υποβάλουν τα Σχέδια τους προς έγκριση. Στην Κύπρο αναλογεί το ποσό των €968 εκατομμυρίων σε επιχορηγήσεις για υλοποίηση έργων που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο που πρέπει να υποβάλει η Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Απρίλιο 2021 με βάσεις της ανάγκες της Κύπρου σε τομείς όπως υγεία, απασχόληση, τουρισμός κ.ά. Τυχόν δανεισμός θα είναι επιπρόσθετος. Κατόπιν δικής μου πρότασης, στο τελικό κείμενο της συμφωνίας υπάρχει ειδική αναφορά για τα νησιά και τις απομόνωνες περιοχές, και την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή από την ΕΕ λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να φροντίσουμε ως κράτος ώστε η αξιοποίηση να απευθύνεται σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη στήριξης και με διαφανείς διαδικασίες.

Γραφείο Τύπου – 12 Φεβρουαρίου 2021

ροή ειδήσεων