Δήλωση Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη ΔΗΚΟ – S&D – Πανευρωπαϊκό πλαίσιο για κατώτατο μισθό
WEB TV, Ανακοινώσεις |

“Η θέσπιση πλαισίου για πανευρωπαϊκό κατώτατο μισθό έχει ουσιαστικά καταλήξει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. To πλαίσιο είναι νομικά δεσμευτικό και κάθε κράτος οφείλει να διαμορφώσει το δικό του κατώτατο μισθό βάσει όμως ξεκάθαρων δεικτών, ώστε το επίπεδο μισθού να διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των εργαζομένων. Στην πράξη, κάθε εργαζόμενος θα καλύπτεται είτε μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είτε στην απουσία της, μέσω νομοθετικής ρύθμισης. 

Στις περιπτώσεις κρατών που το ποσοστό των εργαζομένων μέσω Συλλογικών Συμβάσεων είναι κάτω του 80%, το κράτος οφείλει να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για να αυξηθεί το ποσοστό.  

Η αγορά εργασίας στην Κύπρο θα πρέπει να προσαρμοστεί αφού δεν υπάρχει γενικός κατώτατος μισθός, αλλά μόνο σε περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων. Επιπλέον, το  ποσοστό εργαζομένων με Συλλογική Σύμβαση είναι κάτω από το 50% και η μεταρρύθμιση  αφορά ευάλωτους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτοχρόνως, το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο αναμένεται να ωθήσει την ποιοτική εργασία με αύξηση της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις. 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για κατώτατο μισθό είναι ένα κοινωνικό επίτευγμα για το οποίο η Πολιτική μου Ομάδα, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πρωτοστάτησε εξαρχής μέχρι τέλους”. 

Γραφείο Τύπου

9 Ιουνίου 2022    

ροή ειδήσεων